ELEKTROTEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

ELEKTROTEHNIK – PTI

Elektrotehnik se usposobi za reševanje tehničnih problemov. Uporablja programsko opremo za programiranje in simulacijo električnega sistema.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa elektrotehnik boš usposobljen/a za:

  • izvedbo načrta, branje, spremljavo, izdelavo in dopolnitev tehnične dokumentacije po predpisih in z uporabo IKT;
  • programiranje preprostih aplikacij na napravi, programiranje, ožičenje in montažo programirljivih relejev;
  • ožičenje in polaganje različnih vrst komunikacijskih in električnih inštalacij, priključka porabnikov in izvajanje osnovnih vzdrževalnih del;
  • povezavo elementov električne inštalacije v razdelilnih, stikalnih in spojno-vtičnih napravah ter izbor in priklop električne zaščite;
  • izvedbo osnovne meritve in vzdrževalnega dela na električni in komunikacijski inštalaciji, interpretacijo rezultatov in ugotavljanje napake;
  • izvedbo potrebne nastavitve operacijskih sistemov in zagotovitev osnove podpore uporabnikom pri uporabljanju uporabniške programske opreme;
  • upoštevanje vseh ukrepov za varnost pri delo z električnimi napravami.

Nadaljevanje študija po programu elektrotehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program elektrotehnik:

Vpis v program elektrotehnik je možen z uspešno zaključenim programom srednje poklicnega izobraževanja in z nazivom: elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, računalničar, mehatronik operater, avtomehanik, avtoserviser ali z uspešno končano srednjo poklicno izobrazbo z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike ali z enakovredno pridobljeno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom elektrotehnik:

Zaposlitev v proizvodnji, prodaji in prenosu električne energije, na področju proizvodnje pri sestavi, servisiranju in vzdrževalnih delih avtomatiziranih postrojev ter pri kontroli izdelka, v montaži, proizvodnji, servisu, vzdrževalnih delih in prodaji elektronskih in električnih naprav in strojev, pri oblikovanju elektronskega gradiva in spletnih straneh ter v prodaji multimedijskega izdelka.

Sorodne smeri

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program