EKONOMSKI TEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

Ekonomski tehnik lahko s končano izobrazbo pridobi zaposlitev kot poslovodja, se zaposli v računovodstvu ali pa odpre lastno podjetje.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa ekonomski tehnik boš usposobljen/a za:

  • ovrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za gospodarski, družbeni razvoj in razvoj narave;
  • načrtovanje različnih projektov z ustrezno IKT;
  • načrt, organizacijo in vodenje delovnega postopka v določenem podjetju;
  • izračun osnovnih kazalcev, ki merijo uspešnost poslovanja podjetij in osnovnega statističnega kazalca ter razumevanje uporabe teh kazalcev pri analizi gospodarskih pojavov;
  • ravnanje, ki je skladno s pravili pravnega sistema moderne države;
  • razvoj delovne odgovornosti v postopku ustanovitve gospodarske družbe;
  • izvedbo trženjskih aktivnosti;
  • uporabo sodobne IKT, delo z gradivi, podatki in viri, za izpolnitev dokumentacije in pri vodstvu ustreznih evidenc.

Nadaljevanje študija po programu ekonomski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program ekonomski tehnik:

V izobraževalni program se lahko vpiše posameznik, ki ima uspešno zaključeno srednjo poklicno izobrazbo in ima pridobljen naziv: administrator, trgovec ali pa ima pridobljeno enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu ekonomski tehnik:

Zaposlitev je možna v banki, javni upravi, borznoposredniških hišah, zavarovalnicah, komercialni službi, kadrovski službi, skladišču, računovodstvu in službi tržnega komuniciranja.

Sorodne smeri

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

Ustanove, ki izvajajo program