AVTOSERVISNI TEHNIK - SMER IZOBRAŽEVANJA

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

Avtoservisni tehnik postavlja zahtevne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov ter drugih pripomočkov.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa avtoservisni tehnik boš usposobljen/a za:

 • kontrolo nad delovanjem različnih pogonskih motorjev z uporabo diagnostične naprave;
 • iskanje in lokaliziranje napake oziroma okvare in zmožnost metodične postavitve diagnoze o stanju vozila z uporabo merilnih naprav in orodja;
 • testiranje vozila, odpravljanje motenj v delovanju motorja ter nastavitve po tehničnih podatkih proizvajalca;
 • obdelavo podatkov za vodenje servisne dokumentacije in pridobivanja informacij ter uporabo strokovne terminologije;
 • uporabo in preučevanje tehnološke in tehnične dokumentacije, navodil proizvajalca in tehničnega načrta;
 • servis in vzdrževanje električnih, mehanskih, pnevmatskih, hidravličnih in elektronskih sistemov, sklopov in naprav;
 • presojo stopnje obrab in uporabnosti delov ob upoštevanju optimalnega delovanja ter izbiro postopka popravil;
 • izdelavo načrta ekonomsko upravičenega posega na vozilih, izračun stroška posegov in popravila na vozilih;
 • popravila, vgradnjo in vzdrževanje varnostnih in informacijskih sistemov ter dodatne opreme vozila;
 • svetovanje strankam pri nakupu in izbiri vozila ter obrazlago potrebnih popravil in vzdrževanja vozila;
 • oceno vrste in obsega poškodbe vozila ter odpravo napake;
 • izvedbo in zagotovitev ukrepov za zdravje in varnosti pri delu ter varovanje okolja.

Nadaljevanje študija po programu avtoservisni tehnik:

Končan program poklicno-tehniške izobrazbe omogoča nadaljnji vpis v študijski program visokega in višjega izobraževanja; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa je mogoč vpis v univerzitetni študijski program, ki to možnost dopušča.

Vpisni pogoji za program avtoservisni tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program avtoservisni tehnik je končana srednja poklicna izobrazba in pridobitev enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtokaroserist, avtoserviser, avtomehanik, avtoličar, avtoklepar ali instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, klepar-krovec, strojni mehanik, orodjar, finomehanik, oblikovalec kovin, urar, elektronik, elektrikar, elektrikar energetik, računalničar, mehatronik operater, ki ima tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni dejavnosti. V izobraževalni program avtoservisni tehnik se lahko vpiše posameznik, ki ima pridobljeno enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev za program avtoservisni tehnik:

Z zaključnim spričevalom se lahko zaposlite na področju diagnostike in vzdrževalnih del na vozilih ter cenitve vozila in tehničnih pregledov, v vulkanizerskih in avtoservisnih delavnicah, v proizvodnji motornih vozil, v trgovinah z vozili, avto deli ter opremo.

Sorodne smeri

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

Ustanove, ki izvajajo program