Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Poklicno in srednje-strokovno ter tehniško izobraževanje

Sklop programa

Pogoji za vpis na program

Pogoji za vpis so:

  • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali;
  • uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI).

Trajanje programa v letih

4

Število kreditnih točk

240

Zaključek programa

Program se zaključi s poklicno maturo. Poklicna matura je sestavljena iz skupnega in izbirnega dela in obsega štiri predmete.

Stopnja izobrazbe

V.

Možnost nadaljevanja izobraževanja po končanem programu

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na programih:

  • višjega strokovnega izobraževanja;
  • visokega strokovnega izobraževanja:
  • univerzitetnega izobraževanja (s petim predmetom na maturi).

 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola

Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola

Šolski center Rogaška Slatina

Šolski center Rogaška Slatina

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola

Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola

Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Biotehniška šola Rakičan

Biotehniška šola Rakičan

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče – Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče – Srednja poklicna in strokovna šola Zreče