Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Poklicno in srednje-strokovno ter tehniško izobraževanje

Sklop programa

Pogoji za vpis na program

Pogoji za vpis so:

  • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali;
  • uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI).

Trajanje programa v letih

3

Število kreditnih točk

180

Zaključek programa

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.

Stopnja izobrazbe

IV.

Možnost nadaljevanja izobraževanja po končanem programu

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na programih:

  • poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI);
  • maturitetni tečaj (MT).
Srednja šola Zagorje

Srednja šola Zagorje

Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola

Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola

Šolski center Postojna – Srednja šola

Šolski center Postojna – Srednja šola

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola

Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola

Šolski center Celje – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Šolski center Celje – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Biotehniška šola Rakičan

Biotehniška šola Rakičan

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo

Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola

Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola

Dvojezična srednja šola Lendava

Dvojezična srednja šola Lendava

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci