Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Poklicno in srednje-strokovno ter tehniško izobraževanje

Sklop programa

Pogoji za vpis na program

Pogoji za vpis so:

  • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali;
  • uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI).

Trajanje programa v letih

3

Število kreditnih točk

180

Zaključek programa

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.

Stopnja izobrazbe

IV.

Možnost nadaljevanja izobraževanja po končanem programu

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na programih:

  • poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI);
  • maturitetni tečaj (MT).
Šolski center Ravne na Koroškem – Srednja šola

Šolski center Ravne na Koroškem – Srednja šola

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo

Šolski center Velenje – Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

Šolski center Velenje – Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola

Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola

Šolski center Novo mesto – Srednja strojna šola

Šolski center Novo mesto – Srednja strojna šola

Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola

Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola

Šolski center Postojna – Srednja šola

Šolski center Postojna – Srednja šola

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Srednja šola Črnomelj

Srednja šola Črnomelj

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in strokovna šola

Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in strokovna šola