Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

Poklicno in srednje-strokovno ter tehniško izobraževanje

Sklop programa

Pogoji za vpis na program

Pogoji za vpis so:

  • uspešno zaključen srednje poklicni program (SPI) z relevantnega področja in;
  • izpolnjevanje drugih pogojev, ki so določeni za posamezni program.

Trajanje programa v letih

2

Število kreditnih točk

120

Zaključek programa

Program se zaključi s poklicno maturo. Poklicna matura je sestavljena iz skupnega in izbirnega dela in obsega štiri predmete.

Stopnja izobrazbe

V.

Možnost nadaljevanja izobraževanja po končanem programu

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na programih:

  • višjega strokovnega izobraževanja;
  • visokega strokovnega izobraževanja;
  • univerzitetnega izobraževanja (s petim predmetom na maturi).
Srednja šola Zagorje

Srednja šola Zagorje

Šolski center Postojna – Srednja šola

Šolski center Postojna – Srednja šola

Biotehniška šola Maribor

Biotehniška šola Maribor

Šolski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola

Šolski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Erudio srednja šola

Erudio srednja šola

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Srednja poklicna in strokovna šola

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Srednja poklicna in strokovna šola

Strokovno izobraževalni center Brežice – Srednja šola

Strokovno izobraževalni center Brežice – Srednja šola

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Šolski center Kranj – Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Šolski center Kranj – Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola