Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Poklicno in srednje-strokovno ter tehniško izobraževanje

Sklop programa

Pogoji za vpis na program

Pogoji za vpis so:

  • izpolnjena osnovnošolska obveznost (vsaj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole) ali;
  • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu.

Trajanje programa v letih

2

Število kreditnih točk

120

Zaključek programa

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega izdelek ali storitev in zagovor.

Stopnja izobrazbe

III.

Možnost nadaljevanja izobraževanja po končanem programu

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na programih:

  • srednjega poklicnega izobraževanja (SPI);
  • srednjega strokovnega izobraževanja (SSI).
Gimnazija in srednja šola Kočevje

Gimnazija in srednja šola Kočevje

Šolski center Velenje – Šola za storitvene dejavnosti

Šolski center Velenje – Šola za storitvene dejavnosti

Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola

Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Šolski center Celje – Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Šolski center Celje – Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in strokovna šola

Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in strokovna šola

Šolski center Celje – Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Šolski center Celje – Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik – Srednja šola

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik – Srednja šola

Srednja tehniška šola Koper

Srednja tehniška šola Koper