Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Poklicno in srednje-strokovno ter tehniško izobraževanje

Sklop programa

Pogoji za vpis na program

Pogoji za vpis so:

  • izpolnjena osnovnošolska obveznost (vsaj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole) ali;
  • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu.

Trajanje programa v letih

2

Število kreditnih točk

120

Zaključek programa

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega izdelek ali storitev in zagovor.

Stopnja izobrazbe

III.

Možnost nadaljevanja izobraževanja po končanem programu

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na programih:

  • srednjega poklicnega izobraževanja (SPI);
  • srednjega strokovnega izobraževanja (SSI).
Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

Šolski center Novo mesto – Srednja strojna šola

Šolski center Novo mesto – Srednja strojna šola

Šolski center Ptuj – Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Šolski center Ptuj – Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Šolski center Krško-Sevnica – Srednja šola Krško

Šolski center Krško-Sevnica – Srednja šola Krško

Šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola

Šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola

Srednja šola Zagorje

Srednja šola Zagorje

Šolski center Kranj – Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Šolski center Kranj – Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Šolski center Ptuj – Strojna šola

Šolski center Ptuj – Strojna šola

Biotehniška šola Rakičan

Biotehniška šola Rakičan