Maturitetni tečaj (MT)

Splošno izobraževanje

Sklop programa

Pogoji za vpis na program

Pogoji za vpis so:

  • uspešno zaključen program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) ali;
  • uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) ali;
  • uspešno zaključen 3. letnik gimnazije s prekinitvijo šolanja za najmanj eno leto ali;
  • uspešno zaključen 4. letnik Waldorfske gimnazije ali;
  • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje z opravljenim preizkusom znanja za 3. letnik gimnazije.

Trajanje programa v letih

1

Število kreditnih točk

60

Zaključek programa

Program se zaključi s splošno maturo, ki je sestavljena iz treh obveznih in dveh izbirnih predmetov.

Stopnja izobrazbe

V.

Možnost nadaljevanja izobraževanja po končanem programu

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na programih univerzitetnega študija.

Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola

Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola

Prva gimnazija Maribor

Prva gimnazija Maribor

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Šolski center Ravne na Koroškem – Gimnazija

Šolski center Ravne na Koroškem – Gimnazija

Gimnazija Kranj

Gimnazija Kranj