Gimnazija (GIM)

Splošno izobraževanje

Sklop programa

Poznamo splošne in strokovne gimnazije.
Splošne gimnazije so: gimnazija, klasična gimnazija, gimnazija s športnim oddelkom.
Strokovne gimnazije so: ekonomska gimnazija, tehniška gimnazija, umetniška gimnazija.

Pogoji za vpis na program

Pogoji za vpis so:

  • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje;
  • nekateri gimnazijski programi (umetniška gimnazija, športni oddelek itd.) imajo dodatne vpisne pogoje, ki temeljijo na psihofizični sposobnosti, nadarjenosti, spretnosti.

Trajanje programa v letih

4

Število kreditnih točk

240

Zaključek programa

Program se zaključi s splošno maturo, ki je sestavljena iz treh obveznih in dveh izbirnih predmetov.

Stopnja izobrazbe

V.

Možnost nadaljevanja izobraževanja po končanem programu

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na programih univerzitetnega študija.

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Šolski center Kranj – Strokovna gimnazija

Šolski center Kranj – Strokovna gimnazija

Gimnazija Nova Gorica

Gimnazija Nova Gorica

Gimnazija Ledina

Gimnazija Ledina

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola

Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola

Šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola

Šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica