Zobozdravstveni asistent - poklic

Zobozdravstveni asistent

Zobozdravstveni asistent pomaga zobozdravniku pri izvajanju njegovega dela. Pripravi ordinacijo, potrebno opremo in pribor, ki ga med delom podaja zobozdravniku. Delo zajema tudi mešanje sestavin za plombe in zobne protetične nadomestke. Hkrati naroča in sprejema paciente, jim po potrebi izdaja račune ter vodi evidenco in zobozdravstvene kartone pacientov. Skrbi tudi za dobro počutje pacientov in pozitivno ozračje v zobozdravstveni ordinaciji.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja zobozdravstveni asistent?

Zobozdravstveni asistent naroča paciente ter jih sprejema. S podajanjem zobozdravstvenih instrumentov pomaga zobozdravniku pri njegovem delu. Instrumente predhodno sterilizira, razkuži in pripravi. Zobozdravniku pomaga tudi z mešanjem različnih materialov za plombe in izdelavo zobnih protetičnih nadomestkov. Ko zobozdravnik opravi delo, poskrbi za čistočo ordinacije; očisti zobozdravniški stol in druge delovne površine. Izvedene zobozdravstvene storitve zapiše v zobozdravstveno kartoteko pacienta ter mu v primeru samoplačniške storitve izda račun.

Delovni pripomočki

Zobozdravstveni asistent pri svojem delu uporablja računalnik, račune ter knjigo obiska pacientov. Skrbi za kartoteke pacientov ter za zobozdravstvene instrumente in materiale. Pri svojem delu uporablja tudi sterilizator in razkužila.

Kakšni so izdelki in storitve

Zobozdravstveni asistent s svojim delom vzpostavi prijetno klimo v zobozdravstveni ordinaciji ter skrbi za zobozdravstveno kartoteko, ki jo zobozdravstveni asistent natančno in pravilno izpolnjuje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic zobozdravstvenega asistenta?

Ker dela z ljudmi, mora biti prijazen, znati mora komunicirati s pacientom ter ga po potrebi pomiriti. S svojo prisotnostjo, delom in načinom komuniciranja skrbi, da je klima v ordinaciji prijetna za vse prisotne. Če dela v ambulanti za predšolske in šolske otroke, mora svoje delo in način komuniciranja prilagoditi otrokom.

Poklic - zobozdravstveni asistent

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Zaradi dela z računalnikom se zobozdravstvenemu asistentu lahko poslabša vid. Med svojim delom je izpostavljen alergijam in infekcijam, proti katerim se zaščiti s primerno delovno obleko. Ta zajema modro delovno obleko, zaščitno masko, rokavice ter zaščitna očala.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic?

Za opravljanje dela se zahteva končana srednja zdravstvena šola. Sledi 6-mesečno pripravništvo. Nadaljnjo znanje in izkušnje oseba pridobi z usposabljanjem na delovnem mestu.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje zobozdravstveni asistent za opravljanje svojega dela?

Osnovna znanja in spretnosti za opravljanje dela pridobi s končano srednjo zdravstveno šolo. Slednja se nato nadgradi s 6-mesečnim pripravništvom, ki poteka v zobozdravstveni ordinaciji. Svoje znanje in spretnosti nadalje dopolnjuje na delovnem mestu. Zaradi porasta tehnologije mora biti usposobljen za delo z računalnikom. Zaželeno je tudi, da je vešč vsaj enega tujega jezika.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Pri delu se zahteva natančnost, doslednost ter dobro razvite ročne spretnosti.

Kje se lahko zaposli zobozdravstveni asistent?

Svoje delo lahko opravlja le ob zobozdravniku v zobozdravstvenih ordinacijah. Te so lahko javne ali zasebne.

Kakšna so delovna področja?

Ker je delo zobozdravstvenega asistenta specifično in specializirano delo, le-to vedno poteka v zobozdravstveni ordinaciji ob zobozdravniku.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zobozdravstveni ordinaciji, ki je izpostavljena hrupu turbin in drugim zobozdravstvenim pripomočkom. Zobozdravstveni asistent je med delom izpostavljen tudi alergenom in infekcijam. Svoje delo opravlja skupaj z zobozdravnikom v dveh izmenah.

Smeri

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.