Zidar - deficitarni poklic

Zidar

Zidar je oseba, ki zida posamezne elemente zgradbe in jih med seboj povezuje v trdno stabilno konstrukcijo. Za svoje delo mora poznati različne vrste opečnih zvez, načine medsebojnega povezovanja in montaže elementov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja zidar?

Zidar svoje delo opravlja ročno, delo pa mu prav tako lahko olajšajo stroji. Zidar gradi temelje, zidove, stebre, strope, mostove, betonira ceste in predore. Prav tako zna ometati zidove znotraj in zunaj zgradbe. Običajno dela v skupini. Vsaka gradnja je zanj nov izziv, zato vsekakor ne gre za monotono delo. Njegovo delo poteka v različnih vremenskih razmerah. Večkrat dela nadure, sezonski delovni čas je zanj običajen. Poznati mora predpise iz varstva pri delu, da pri svojem delu ne ogroža drugih.

Zidar in delovni pripomočki:

Zidarjevi delovni pripomočki so načrti in tehnična navodila za gradnjo, različni stroji za pomoč pri gradnji, orodje, vozički in dvigala.

Kakšni so izdelki in storitve

Zidarjev izdelek je lahko popravilo ali novogradnja nekega objekta.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Za delo zidarja je pomembno, da je oseba vztrajna, natančna, potrpežljiva, prilagodljiva in fizično sposobna.

Poklic - zidar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Zaradi samega dela je veliko možnosti za poškodbo. Poškodba lahko nastane zaradi nepazljivosti ali pa med samim delom.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic?

Za izobraževanje za poklic zidarja je potrebna končana poklicna srednja šola – program zidar.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje zidar za opravljanje svojega dela?

Zidar v času šolanja osvoji znanja o posameznih elementih zgradbe in njihovi soodvisnosti pri povezavi v trdno in trajno konstrukcijo, spozna različne vrste gradenj in gradbene materiale, ki jih zna uporabljati pri zidanju, betoniranju ali ometavanju. Nauči se brati gradbene načrte in drugo tehnično dokumentacijo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Potrebna je dobra fizična priprava.

Kje se lahko zaposli zidar?

Zidar se lahko zaposli na gradbišču ali v obratu za proizvodnjo gradbenih izdelkov in montažnih elementov.

Kakšna so delovna področja zidarja?

Delovna področja zidarja so gradbišče in obrati za proizvodnjo gradbenih izdelkov in montažnih materialov.

Kakšne so razmere za delo?

Svoje delo opravlja v različnih vremenskih razmerah, dela v zaprtih prostorih in na prostem. Pogosto je na delovnih odrih, na lestvah in na višini ali pa v gradbeni jami. Delo v glavnem opravlja stoje, čepe ali na kolenih.

Kakšne so možnost zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?