Zavarovalni zastopnik - poklic

Zavarovalni zastopnik

Zavarovalni zastopnik prodaja zavarovalniške storitve. Za znesek, ki ga zavarovanec plača zavarovalnici, mu ta izplača odškodnino.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja zavarovalni zastopnik?

Zavarovalni zastopnik opravlja pisarniško in terensko delo. Običajno stranke obišče na domu ali na delovnem mestu, zavarovanja pa lahko sklepa tudi za podjetja. Ko pride do situacije, v kateri se je zgodila škoda, obišče stranko, ji svetuje in pomaga pri izpolnitvi prijave škode. Ključne naloge zavarovalnega zastopnika so: razširitev zavarovalnega kritja, obnova zavarovalne police, sklenitev nove zavarovalne police, pomoč strankam pri izpolnjevanju prijave v primeru škodnega dogodka, obveščanje strank o novostih na zavarovalnem področju.

Zavarovalni zastopnik in delovni pripomočki:

Zavarovalni zastopnik uporablja različne zavarovalne police, zapise o zavarovalnih pogojih, v primeru zavarovalniške police za podjetja tudi fakture, prenosni računalnik, tiskalnik, mobilni telefon in prenosni POS terminal.

 

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev zavarovalnega zastopnika je zavarovalna pogodba oz. posredovanje ponudb za zavarovanja. Rezultat dela zastopnika pa je plačana zavarovalna premija in sklenjeno zavarovanje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic zavarovalnega zastopnika?

Delo zavarovalnega zastopnika je pridobivanje novih zavarovancev in promocija novih zavarovalnih ponudb. Zavarovalni zastopnik mora zato imeti prodajne veščine in sposobnost motiviranja, biti mora urejen, komunikativen, organiziran, dosleden, prizadeven, iznajdljiv, natančen in pošten. Svoji stranki se mora časovno prilagoditi, ji predstaviti pomanjkljivosti in prednosti zavarovanja in jo obiskati vsakič, ko ga potrebuje – tudi po tem, ko sta že sklenila zavarovanje.

Poklic - zavarovalni zastopnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Poklicne nevarnosti zavarovalnega zastopnika so povečane obremenitve nog, kolkov, kolen, pregibov in hrbtenice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic zavarovalnega zastopnika?

Predvidena izobrazba za poklic zavarovalnega zastopnika je najmanj srednješolska izobrazba in dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, katerega pridobi po uspešno opravljenem izpitu za pridobitev licence zavarovalnega zastopnika.

 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Znanja in spretnosti, ki jih potrebuje, so: vozniški izpit B kategorije, dokazilo o uspešno končani srednješolski izobrazbi, opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje posla zavarovalnega zastopanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju, dokazilo o znanju slovenskega jezika (v primeru šolanja v tujini), dokazilo o enoletnih izkušnjah s področja zavarovalnih poslov ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da delavec ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev.

 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Zaradi terenskega dela in teže službenega kovčka (11-15 kg), ki ga prenaša, mora biti v dobrem psihofizičnem in zdravstvenem stanju.

 

Kje se lahko zaposli zavarovalni zastopnik?

Zavarovalni zastopnik se lahko zaposli v zavarovalnici, ki opravlja storitve zavarovalnega zastopanja. Zastopnik pripravi in obnavlja zavarovalne pogodbe, prejema denar za zavarovalno premijo in opravlja druge naloge za sklepanje zavarovanja. Zavarovanja se delijo na premoženjska in osebna zavarovanja.

Kakšna so delovna področja?

Zavarovalni zastopnik se lahko zaposli v zavarovalnici, ki opravlja storitve zavarovalnega zastopanja. Zastopnik pripravi in obnavlja zavarovalne pogodbe, prejema denar za zavarovalno premijo in opravlja druge naloge za sklepanje zavarovanja. Zavarovanja se delijo na premoženjska in osebna zavarovanja.

Kakšne so razmere za delo?

Ker je zavarovalni zastopnik vezan na dogovor in načrtovan obisk pri stranki, mora skrbeti za dobro organizacijo dela.

 

Kakšne so možnost zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?