Voznik avtobusa - poklic

Voznik avtobusa

Voznik avtobusa je zaposlen v podjetju za prevoz potnikov, kjer skladno z voznim redom prevaža potnike od starta do cilja.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja voznik avtobusa?

Njegovo delo je vožnja avtobusa in prevažanje potnikov na njem. Veliko pozornosti nameni vstopu in izstopu potnikov, preko radijske zveze pa je v nenehnem stiku s komunikacijskim centrom, kjer mu sporočajo o morebitnih težavah na cestišču. Prav tako je, ob daljših vožnjah, zadolžen za prtljago potnikov.

Voznik avtobusa in delovni pripomočki:

Pred vsako vožnjo mora preveriti opremo vozila, po končani daljši poti pa napisati poročilo o posebnostih na poti, morebitnih nesrečah in o številu prodanih vozovnicah.

Kakšni so izdelki in storitve?

Njegova storitev je varno prevažanje potnikov na željeno lokacijo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Vsak, ki se hitro odziva, je potrpežljiv, vljuden in zanesljiv. Dobro mora zna razporejati delovni čas in delati brez nadzora.

Poklic - voznik avtobusa

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Največjo nevarnost predstavlja promet. Voznik avtobusa mora imeti dobro psihofizično zdravje, pred začetkom vožnje pa mora biti dobro naspan in spočit.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic voznika avtobusa?

Potrebna je srednješolska izobrazba in opravljen izpit za vožnjo avtobusa. Zaželjene so izkušnje z delom v prometu.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje voznik avtobusa za opravljanje svojega dela?

Potrebuje vozniški izpit D kategorije, ki ga lahko opravljajo vsi, ki so starejši od 21 let, imajo vozniški izpit C kategorije in 2 leti izkušenj v prometu.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Za dobro opravljanje svojega poklica potrebuje dober vid in brezhibno zdravje. Prav tako je zaželjena dobra telesna gibljivost in dobro psihofizično zdravje.

Kje se lahko zaposli voznik avtobusa?

Možna je zaposlitev v podjetju za avtobusni prevoz potnikov, v drugih večjih prevozniških podjetjih in agencijah.

Kakšna so delovna področja?

Svoje delo opravlja na področju javnih prevozov.

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja v relativno majhnem prostoru, kjer sedi. Voznik v povprečju dela od 39 do 42 ur na teden.

Kakšne so možnost zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici