Vodja strežbe - poklic

Vodja strežbe

Vodja strežbe poskrbi, da so gostje v restavraciji ali gostinskem lokalu dobro, korektno in pravilno postreženi. Vodi poslovanje, sestavlja aranžmaje, načrtuje animacijske dogodke in je odgovoren za dobro gospodarjenje restavracije.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja vodja strežbe?

Vodja strežbe je odgovoren za vodenje restavracije, kjer sestavlja jedilnike in v sodelovanju s kuharjem skrbi za naročanje surovin in drugega materiala, ki se potrebuje v kuhinjah. Ker je nadrejen natakarjem, ki delajo v lokalu, ima pregled nad njihovim delom, nadzoruje pa tudi splošno dogajanje v restavraciji. Večinoma tudi sam dela kot natar in sodeluje pri strežbi in pripravi miz. Zagotavlja, da gostje restavracije kar v najkrajšem času dobijo naročeno hrano in pijačo in da je postrežba profesionalna ter prijetna. V primeru nezadovoljnih gostov, je njegova naloga, da z gosti uredi spor. Vodja strežbe tesno sodeluje z vodjo kuhinje, temu posreduje povratne informacije glede postrežene hrane, izven delovnega časa kuhinje pa skupaj naročata surovine in oskrbujeta kuhinjo. Delo vodje strežbe je psihično naporno.

Vodja strežbe in delovni pripomočki:

Vodja strežbe za opravljanje svojega dela ne potrebuje posebnih pripomočkov. Pri svojem delu rokuje z gostinskimi predmeti, kot so kozarci, krožniki, pribor, prtički ipd. Najpomembnejši pripomoček vodje strežbe je osebni računalnik in računalniški program, v katerem lahko popisuje število gostov, morebitne rezervacije in zasedenost miz.

Kakšni so izdelki in storitve?

Glavna naloga vodje strežbe je uspešno vodenje gostinskega obrata. Pod to spada predvsem usklajevanje dela natakarjev in pomožnega osebja, ki skrbi za postrežbo gostov, skrbi pa tudi za komunikacijo med kuhinjskim osebjem in natakarji (in včasih tudi gosti). Kot vodja s svojim delovanjem prevzema odgovornost za uspešno gospodarjenje in dobro postrežbo v lokalu.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic vodje strežbe?

Vodja strežbe mora biti vljuden, korekten in natančen. Ker je pogosto v stiku z gosti, mora biti tudi komunikativen, predvsem pa mora imeti do gostov profesionalen odnos. Najpomembnejša lastnost vodje strežbe je torej smisel za delo z ljudmi in razvit čut za estetiko.

Poklic - vodja strežbe

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Vodja strežbe pri svojem delu ni izpostavljen posebnim nevarnostim, vseeno pa večino delovnika preživi na nogah, zaradi česar obstaja nevarnost okvare sklepov in hrbtenice. Delodajalci vodji strežbe poleg uniforme pogosto zagotavljajo tudi ortopedsko obutev. Ker je pri delu neprestano v stiku z ljudmi, je izpostavljen raznim nalezljivim boleznim (prehladi, gripa ipd.), vendar pa se pred tem ne more zaščititi, saj se pri opravljanju svojega dela ne more fizično distancirati od gostov in sodelavcev.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic vodje strežbe?

Za opravljanje poklica se zahteva zaključen srednješolski program za gostinskega tehnika. Srednješolsko izobraževanje v tej smeri traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Poleg izobrazbe na področju gostinstva mora imeti tudi več let izkušenj v strežbi.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Vodja strežbe potrebuje za opravljanje svojega dela znanje, ki ga je pridobil v času poklicnega izobraževanja. Biti mora sposoben sestavljati načrte poslovanja in tudi poročila o poslovanju. Ker obstaja velika možnost za stik s tujimi gosti, mora poleg maternega jezika tekoče govoriti še vsaj en tuji jezik (večinoma angleščino). Vodja strežbe mora poznati pravila bontona in biti sposoben lepega in diskretnega vedenja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Za opravljanje dela vodje strežbe je pomemben dobro razvit vid in sluh, saj delo zahteva pozorno opazovanje in zaznavanje gostinskega prostora in vseh morebitnih sprememb v njem. Od fizičnih zahtev so morda najpomembnejše zdrave noge, saj večino svojega delovnika preživi stoje ali med hojo. Poleg tega mora biti za opravljanje svojega dela zelo pozoren, iznajdljiv in prilagodljiv na spreminjajoče se in nepredvidljive pogoje dela. Ker veliko dela z gosti in drugimi uslužbenci, mora biti zelo komunikativen, poleg verbalne komunikacije pa mora biti dojemljiv tudi za neverbalno komunikacijo.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja?

Vodja strežbe dela predvsem na področju gostinstva, torej v restavracijah in v gostinskih lokalih. Zaposli se lahko tudi na področju turizma, saj tudi hoteli in zdravilišča porebujejo vodjo strežbe. Možnost za zaposlitev obstaja tudi v javnih zavodih – npr. v domovih za ostarele.

Kakšne so razmere za delo?

Vodja strežbe večino svojega dela opravlja v zaprtem prostoru znotraj restavracije oziroma lokala. Ker je delovni čas odvisen od delovnih ur restavracije, kjer dela, je delovnik težko vnaprej določiti.

Kakšne so možnost zaposlovanja?

Vodja strežbe se lahko zaposli v gostinstvu ali v turizmu (restavracije, gostinski lokali, hoteli, zdravilišča itd.).

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?