Vodja projektov v gradbeništvu - poklic

Vodja projektov v gradbeništvu

Vodja projektov v gradbeništvu lahko dela na visokih in nizkih gradnjah. Naloga vodje je načrtovanje kakovostne in pravočasne gradnje objekta.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja vodja projektov v gradbeništvu?

Delo vodje projektov v gradbeništvu se razlikuje glede na področje, a je skupni cilj vseh novogradnja. Naloga vodje projektov v gradbeništvu je, da so nizke in visoke gradnje izpeljane pravočasno in kakovostno, usklajevanje med podizvajalci, usklajevanje komercialnih sprememb in iskanje tehničnih rešitev. Delo vodje projektov poteka v pisarni, na začetku gradnje mora obiskati gradbišče, pregleda izračun zemeljskih meritev, ki jih pripravi geodet, nato pripravi načrt, ki se uporablja za gradnjo objekta.

Vodja projektov v gradbeništvu in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih vodja projektov potrebuje pri svojem delu, so različni dokumenti: gradbeni dnevnik, lokacijska prijava gradbišča, gradbeno dovoljenje, obračunska knjiga, tehnična dokumentacija. Osebna oprema, ki jo vodja projektov potrebuje, so palerina, škornji, čelada, telovnik za cestišča ter svetilka za tunele. Pri delu v pisarni uporablja svinčnik, risalno mizo in papir.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelek vodje projektov v gradbeništvu so gradbeni objekti, ki nastanejo z gradnjo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic vodje projektov v gradbeništvu?

Za poklic vodje projektov mora biti posameznik sposoben ekipnega dela, imeti mora vodstvene sposobnosti, mora biti prilagodljiv in iznajdljiv. Imeti mora sposobnost prostorske predstave, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, samostojnost, sposobnost večjih umskih naporov ter sposobnost izpolnjevanja načrtov in ciljev.

 

Poklic - vodja projektov v gradbeništvu

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu vodje projektov v gradbeništvu?

Delo vodje projektov je manj nevarno, saj na gradbišču preživi manj časa kot gradbinci in delovodje. V primerih, kjer na gradbišču preživi več časa, delo poteka v globini ali višini delovnih strojev, zato je izpostavljenost nevarnostim večja. To so predvsem ureznine, udarci in padci z višine.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic vodje projektov v gradbeništvu?

Predvidena izobrazba za poklic je pridobitev višješolskega naziva inženir gradbeništva ali naziv diplomiranega inženirja gradbeništva na visokošolsko strokovnem fakultetnem programu, ali naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva na univerzitetnem študijskem programu gradbeništvo na fakulteti za gradbeništvo. Pogoj za opravljanje poklica je uspešno opravljen strokovni izpit.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje vodja projektov v gradbeništvu za opravljanje svojega dela?

Znanja in spretnosti, ki jih vodja projektov potrebuje, so: sposobnost koordinacije in komunikacije z notranjimi in zunanjimi izvajalci, sposobnost nadzorovanja ter varnostno in kakovostno opravljenega dela. Znanje finančnega in terminskega zaključevanja dela, ki je v skladu z načrtom ter primopredajo. Vodja projektov v gradbeništvu pozna gradbene materiale, njihovo tehnologijo, lastnosti in izdelavo konstrukcij, tehničnega risanja in načrtovanja z računalniški programi. Poznati mora pomen kulturne dediščine, trajnostnega razvoja prostora in avtohtonega okolja. Vsaki dve leti opravi izpit iz varstva pri delu in zdravniški pregled. Zakoni, ki jih mora vodja projektov v gradbeništvu poznati, so: Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi objektov ter Zakon o urejanju prostora. Pomembno je, da pozna gradbene materiale in je strokovno tehnično podkovan, ima vozniški izpit B kategorije in znanje tehničnih programov – MS Project in AutoCAD.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Oseba, ki opravlja delo vodje projektov v gradbeništvu, ne sme imeti strahu pred višino in zaprtimi prostori.

Kje se lahko zaposli vodja projektov v gradbeništvu?

Vodja projektov v gradbeništvu se lahko zaposli na različnih delovnih področjih: kot izvajalec nadzora varnosti ali kontrole pri delu, kot vodja projektov v gradbeništvu, lahko dela v javni upravi, kjer pripravlja razpise za gradnjo. Vodja projektov investicijo izpelje od začetka do konca (razpis, gradbeno dovoljenje, izvedba del in uporabno dovoljenje).

Kakšna so delovna področja vodje projektov v gradbeništvu?

Delovna področja vodje projektov so nadzor gradnje objekta, izvedba gradbenih del, načrtovanje gradbenega objekta, popravila ali novogradnja starega objekta, organizacija dela pri rušenju dotrajanih in starih objektov, nadzor investicij gradbenih del za državno upravo, v komerciali. Možna je zaposlitev v občinski ali državni upravi, zaposli se lahko kot delovodja gradbenega obrata za gradbene materiale.

 

Kakšne so razmere za delo?

Delo vodje projektov poteka tako v pisarni kot na gradbišču. Delovni čas je prilagodljiv, lahko dela nadure ali ponoči – odvisno od vrste del na gradbišču. Vodja si delo razporeja samostojno, pomembno je, da se drži dogovorjenih rokov.

Kakšne so možnosti zaposlovanja vodje projektov v gradbeništvu?

Vodja projektov v gradbeništvu se lahko zaposli na različnih delovnih področjih: kot izvajalec nadzora varnosti ali kontrole pri delu, kot vodja projektov v gradbeništvu, lahko dela v javni upravi, kjer pripravlja razpise za gradnjo. Vodja projektov investicijo izpelje od začetka do konca (razpis, gradbeno dovoljenje, izvedba del in uporabno dovoljenje).

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.