Vodja cateringa - poklic

Vodja cateringa

Vodja cateringa organizira, izvede in nadzira pogostitev in postrežbo hrane ter pijače na različnih dogodkih.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja vodja cateringa?

Delovne zadolžitve vodje cateringa vključujejo načrtovanje pogostitve glede na vrsto in lokacijo dogodka, sestavljanje menija, ponudbe in cene v sodelovanju z vodjo kuhinje, organiziranje načina postrežbe v sodelovanju z vodjo strežbe, načrtovanje dekoracije prostora v sodelovanju z aranžerjem, organizacija transporta živil, hrane, pijače, strežnega in kuhinjskega inventarja ter drugih pripomočkov na lokacijo, kjer dogodek poteka ipd.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih vodja cateringa uporablja pri izvajanju storitev, so predvsem strežni, gostinski in kuhinjski inventar, kot so jedilni servisi in posode, kuhinjski pripomočki, pribor, kozarci, pladnji, prti, serviete, drugi namizni tekstil ipd. Pri transportu, dostavi in serviranju uporablja tudi različne hladilne in termične pripomočke in naprave, različno gostinsko pohištvo, kot so stoli in mize. Pri organizaciji in izvedbi cateringa uporablja tudi računalnik in telefon ter blagajno.

Kakšni so izdelki in storitve?

Vodja cateringa organizira in izvede pogostitev hrane in pijače na različnih dogodkih in skrbi za strokovno izvedbo catering storitve.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic vodje cateringa?

Posameznik, ki opravlja poklic vodje cateringa, mora imeti dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, biti mora prilagodljiv in zmožen logičnega ter hitrega razmišljanja. Znati mora delati v skupini in delati z drugimi ljudmi. Pokazati mora tudi zanimanje za delo s hrano in pijačo ter imeti estetski občutek pri oblikovanju in pripravi prostora.

Poklic - vodja cateringa

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu vodje cateringa?

Potencialne poškodbe lahko nastopijo predvsem pri pripravi in prenašanju vroče hrane. Obstaja tudi nevarnost poškodb pri razbitem inventarju ali pri rokovanju z ostrimi kuhinjskimi pripomočki ter predmeti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic vodje cateringa?

Za opravljanje poklica se predvideva vsaj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in nekaj let delovnih izkušenj s področja cateringa.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje vodja cateringa za opravljanje svojega dela?

Vodja cateringa mora imeti poglobljeno znanje s področja gostinstva, strežbe in cateringa. Imeti mora tudi dobre organizacijske spretnosti pri načrtovanju in nadziranju dela. Poskrbeti mora, da je storitev izvedena kakovostno ter v ustreznem časovnem in finančnem okvirju. Poznati mora tudi osnove bontona, predpise, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu, higienske standarde in okoljevarstvene zakonitosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti vodje cateringa?

Delo vodje cateringa je odgovorno in je posledično povezano z nekaterimi stresnimi situacijami in psihičnimi obremenitvami. Ker vodja cateringa komunicira z naročniki in nadzoruje izvedbo dela, mora ostati miren, preudaren in potrpežljiv. Za opravljanje poklica se tako predvideva oseba, ki je psihično stabilna. Ker je delo povezano tudi z dvigovanjem in prenašanjem blaga, živil, hrane, pijače, pohištva ipd. je zaželena tudi dobra fizična kondicija.

Kje se lahko zaposli vodja cateringa?

Vodja cateringa se lahko zaposli v različnih podjetjih, ki izvajajo catering storitve. Dela lahko tudi kot samostojni catering ponudnik.

Kakšna so delovna področja?

Vodja cateringa dela na področju gostinstva, turizma, strežbe in organizacije dela.

Kakšne so razmere za delo?

Delo večinoma poteka v zaprtih prostorih – v kuhinji in na lokacijah, kjer dogodki potekajo. Storitev izvede v sodelovanju z ekipo. Delovnik je raznolik in odvisen od narave ter dogajalnega časa dogodka.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?