Vodar v solinah - poklic

Vodar v solinah

Vodar v solinah se ukvarja z delom na površinsko največjih delih solin na izparilnih področjih, ki so namenjeni proizvodnji slanic.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja vodar v solinah?

Vodar v solinah ima pomembno vlogo v procesih pridobivanja soli iz morske vode. Zagotavlja potrebno količino sveže morske vode, pripravlja slanice za področje kristalizacije, kjer nastaja sol. Temelje za uspešnost pri delu postavlja v posezonskem obdobju, ko obnavlja in popravlja bazene. Njegovo delo obsega tudi popravila nasipov, čiščenje kanalov, zamenjavo dotrajane lesene opreme. Vzdržuje zalogo morske vode, pretok vode omogoči z odpiranjem in zapiranjem zapornic in s črpalkami. V primerih obilnejšega deževja pa skrbi za odvodnjavanje in prečrpavanje morske vode nazaj v morje.

V mesecih od maja do septembra spušča morsko vodo v bazene ter prideluje nasičeno slanico. Vodar poleg tega še preverja opremo in izvaja vzdrževalna dela, beleži črpanja morske vode, spremlja vremensko napoved, opravlja dežurno delo, sodeluje z drugimi solinarji, prispeva k varovanju kulturne in naravne dediščine (solinski objekti in mokrišča).

Vodar v solinah in delovni pripomočki:

Vodar v solinah dela na bazenih z večstopenjskim izparevanjem. Sistem izparilnih bazenov sestavljajo rezervoarji, kanali, nasipi in zapornice oziroma zapornični sistemi. Pri delu uporablja številna ročna orodja, kot so kladivo, nabijalo, kavelj, lopate, valjar in druga. Dela s stroji in napravami, npr. s črpalnimi postajami na solinah ter uporablja instrument za določanje koncentracij slanic, t.i. baumeter. Za ogled stanja na bazenih oziroma solinah uporablja kolo ali moped. Med materiali uporablja lesene deske, podpornike, pilote, kolske pragove, ilovnato blato, kamenje, kovinske tirnice, cementno malto, malto in pogonsko gorivo za stroje. Njegova strokovna dokumentacija ni obsežna, obsega le evidenčne obrazce za zapisovanje črpanj morske vode, premikov slanic in meritev.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev in izdelek vodarja v solinah so visoko koncentrirane zgoščene slanice in urejanje pretokov morske vode na izparenjih.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic vodarja v solinah?

Najbolj ustrezen je tip človeka, ki je vztrajen, natančen, prizadeven in sistematičen. Pomembno je tudi, da hitro ukrepa in je utrjen za delo v naravi.

Poklic - vodar v solinah

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Poklicne nevarnosti vodarja v solinah so različne poškodbe hrbtenice, sklepov in rok. Za varno delo je potrebna ustrezna zaščitna oprema in obleka.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic vodarja v solinah?

Za opravljanje poklica vodarja ni potrebna poklicna oziroma strokovna izobrazba. Poklic je uvrščen med manj zahtevne poklice.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Vodar v solinah pozna tradicionalni postopek pridobivanja soli, spreten je v opravilih na nasipih, v gradbeno vzdrževalnih delih, zapornicah ter drugih solinskih konstrukcijah. Pozna klimatsko vremenske vplive, fizikalne lastnosti plimovanja in biologijo solin. Njegovo znanje in spretnosti obsegajo tudi znanje o naravni in kulturni dediščini solin, o krajinski in ekološki vrednosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Potrebne psihofizične sposobnosti so splošna telesna pripravljenost in gibljivost, vzdržljivost in telesna moč, sposobnost ravnotežja, ne sme imeti alergij na sol in sonce ter opravlja zdravstvene preglede na dve leti.

 

Kje se lahko zaposli?

Vodar se lahko zaposli v solinarskih podjetjih, kjer dela na bazenih, ki so namenjeni proizvodnji slanic.

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja vodarja v solinah obsegajo vzdrževalna dela, operativno izvajanje in pripravo na delo.

Kakšne so razmere za delo?

Vodar v solinah je izpostavljen soli, blatu in vodi ter različnim vremenskim pogojem. Med delom praviloma stoji in prenaša težka bremena. Delovni urnik je različen, občasno dela ponoči, sam ali s sodelavci.

Kakšne so možnost zaposlovanja?

Vodar se lahko zaposli v solinarskih podjetjih, kjer dela na bazenih, ki so namenjeni proizvodnji slanic.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici