Veterinarski pomočnik v higieni živil - poklic

Veterinarski pomočnik v higieni živil

Veterinarski pomočnik v higieni živil se ukvarja z delom na področjih pridobivanja živil živalskega izvora, nadzira kmetijsko gospodarstvo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja veterinarski pomočnik v higieni živil?

Veterinarski pomočnik v higieni živil izvaja tehnične in strokovne naloge, za katere je zadolžen, pomaga uradnim veterinarjem pri nadzorovanju in izvedbi pregledov. Poznati mora predpise s področja pridobivanja varne hrane in predpise o varnosti pri delu ter osnove veterinarsko-sanitarnih predpisov.

Veterinarski pomočnik v higieni živil in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih veterinarski pomočnik potrebuje, so najpogosteje ostra rezila, s katerimi pomaga uradnemu veterinarju ob pregledih mesa, organov in drugega živalskega tkiva. Za jemanje vzorcev potrebuje predpisane posode in vrečke, ki služijo odvzetim vzorcem. Za označevanje odvzetih vzorcev, ki so namenjeni v laboratorij, potrebuje etikete. Za izvedbo pregledov za trihinelozo potrebuje aparaturo, ki se imenuje trihinoskop. Za opravljanje poklica potrebuje še različne pisarniške materiale za pisanje zapisnika in vodenje evidence, računalnik in vozniški izpit.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelek in storitev veterinarskega pomočnika je strokovno in natančno delo, ki pripomore, da potrošnik kupi in zaužije živilo živalskega izvora, ki je varno za njegovo zdravje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic veterinarskega pomočnika v higieni živil?

Za opravljanje poklica veterinarskega pomočnika v higieni živil mora biti oseba natančna, odgovorna in skrbna. Zaradi spreminjanja predpisov na področju proizvodnje zdrave hrane je potrebno vseživljenjsko učenje in spremljanje sprememb in novosti na delovnem področju.

 

Poklic - veterinarski pomočnik v higieni živil

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Veterinarski pomočnik v higieni živil se lahko občasno znajde v nevarnih situacijah: pri uporabi ostrih predmetov, pri delu z živalmi, pri delu v laboratoriju in z različnimi kemikalijami. Pomembno je, da upošteva postopke, ki so predpisani za varno opravljanje dela.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic veterinarskega pomočnika v higieni živil?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica je uspešno končana srednja strokovna izobrazba – program veterinarski tehnik.

 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje veterinarski pomočnik v higieni živil za opravljanje svojega dela?

Veterinarski pomočnik v higieni živil mora uspešno zaključiti izobraževalni program za veterinarskega tehnika. Pomembni so obvezni moduli iz anatomije ter fiziologije domačih živali, laboratorijsko delo na področju veterine, veterinarska tehnologija in izbirni modul iz higiene živil živalskega izvora. Potrebno je znanje iz evropske in nacionalne zakonodaje s področja živil živalskega izvora in prehranske verige. Upoštevati mora zakonske predpise o varnosti pri delu ter varovanju okolja ter pravilnega ravnanja s kemikalijami.

 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Delo veterinarskega pomočnika poteka v proizvodni verigi v težkih pogojih, zato je pomembno, da je psihično in fizično zdrav.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja?

Delovno področje veterinarskega pomočnika je področje pridobivanja živil živalskega izvora, sodelovanje pri nadzoru kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo mesa in mleka, pri pregledu mesa, živali in organov ob klanju živali in procesih predelave živalskih proizvodov.

 

Kakšne so razmere za delo?

Delovne razmere veterinarskega pomočnika so velikokrat težke – nizke temperature, drseč pod, ostri pripomočki pri opravljanju dela. Delovni urnik lahko poteka tudi ponoči, med prazniki in ob nedeljah.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Delovno področje veterinarskega pomočnika je področje pridobivanja živil živalskega izvora, sodelovanje pri nadzoru kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo mesa in mleka, pri pregledu mesa, živali in organov ob klanju živali, procesih predelave živalskih proizvodov.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?