Veterinarski asistent - poklic

Veterinarski asistent

Veterinarski asistent pomaga pri sprejemu živali, pripravi ambulante in pripravi živali na diagnostični pregled ali na poseg ter pomaga veterinarju pri opravilih. Živali neguje tudi po posegu oziroma pregledu ter poskrbi za ustrezno predajo navodil lastniku živali. Veterinarju pomaga tudi pri drugih opravilih in terenskem delu.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja veterinarski asistent?

Veterinarski asistent opravlja različne veterinarske storitve. V ambulanti razporeja stranke ter jih sprejme ob prihodu. Nato pripravi ordinacijo in žival na pregled ali poseg. Pri tem asistira veterinarju. Po zaključenem pregledu ali posegu neguje žival, vodi evidenco ter strankam posreduje napotke o stanju in nadaljnji negi živali. Pomaga pri obratovanju veterinarske lekarne ter izvaja laboratorijske preiskave. V ambulanti ali na terenu lahko opravi zaščitna cepljenja, pregleda živali za parazite, pripravi razkužila in insekticide ter izvede dezinfekcijo ali dezinsekcijo oz. deratizacijo. Dela lahko tudi s preminulimi živalmi. Na slednjem področju sprejema prijave poginulih živali, poskrbi za njihovo odstranjevanje in prevoz. Pomaga lahko tudi pri raztelešenju živali ter opere in pravilno dezinficira vozila, opremo in delovno obleko, ki so bili uporabljeni v delu z odpadki živalskega izvora. Nekatera našteta dela lahko izvaja samostojno, druga pa morajo biti izvedena pod posrednim oziroma neposrednim nadzorom veterinarja.

Veterinarski asistent in delovni pripomočki:

Veterinarski asistent pomaga veterinarju, zato mora poznati orodja in pripomočke, ki jih slednji uporablja pri svojem delu. Opravlja osemenitve (ali pri njih sodeluje), zaradi česar mora znati uporabljati pripomočke za osemenjevanje; največkrat goveda, drobnice in svinj.

Kakšni so izdelki in storitve?

V ambulanti veterinarski asistent pripravi živali na operativne in diagnostične posege. Med posegom ali pregledom skrbi, da se živali ne premikajo, kar omogoča veterinarju kvalitetnejše opravljanje dela. Hkrati skrbi in neguje živali po posegu. V kolikor dela na terenu, poskrbi, da so živali cepljene in osemenjene.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic veterinarskega asistenta?

Za veterinarskega asistenta se pričakuje, da ima rad živali, se ne boji umazanih del ter ga ne moti razgibano delo in delavnik. Mora biti odgovoren, vztrajen, natančen, iznajdljiv in pogumen. Imeti mora spretne roke in dobre reflekse. Dobro mora znati opazovati, biti samostojen, a hkrati znati sodelovati v skupini. Delo vsebuje tudi delo z ljudmi, zato je dobro, če je posameznik komunikativen.

Poklic - veterinarski asistent

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Delo pogosto poteka na terenu, kjer so delovne razmere odvisne ne le od lastnika poslopja, temveč tudi vremena. Zaradi slednjega delovne pogoje velikokrat ovirajo blato, umazanija in smrad. Delovne pogoje ovirajo tudi morebitne alergije veterinarskega asistenta ter barvna slepota. Ker dela z živalmi, je prisotna nevarnost ugrizov ali brc ter posledično možganskih in drugih poškodb telesa. Ker dela tudi z bolnimi živalmi, mora nujno upoštevati navodila za varno delo, saj obstaja nevarnost prenosa kužnih bolezni (tako na človeka kot na druge živali).

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic veterinarskega asistenta?

Za opravljanje poklica je predpogoj dokončana srednja šola za veterinarskega tehnika ter opravljen strokovni izpit. S tovrstno izobrazbo lahko veterinarski asistent deluje tudi kot osemenjevalec ali cepitelj živali.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje poklica je predpogoj dokončana srednja šola za veterinarskega tehnika. Med šolanjem oseba pridobi praktično znanje o anatomiji in fiziologiji živali, o oskrbi, vzreji in gojenju domačih živali. Teoretična znanja pridobi tudi pri laboratorijskem delu, veterinarski tehnologiji in higieni živil živalskega izvora. Vso teoretično znanje preizkusi tudi v praksi. Po zaključenem programu mora posameznik opraviti še šestmesečno pripravništvo, ki mu sledi strokovni izpit pred komisijo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Veterinarski asistent lahko samostojno opravlja osemenitve in cepljenje živali. Pri delu je v nenehnem tesnem stiku z živalmi, zato mora izkazati naklonjenost do njih. Ker tovrstno delo poteka na terenu, mora biti pripravljen na različne vremenske razmere, pa tudi na močne vonjave, ki so prisotne v nekaterih hlevih. Ne glede na to ali deluje na terenu ali v ambulanti, je za opravljanje dela priporočljiva dobra psihofizična pripravljenost.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja?

Veterinarski asistent lahko dela samostojno na področju osemenitve ali cepitve živali. Samostojno lahko opravi tudi določene druge naloge, vendar pa je pri veliko veterinarskih opravilih v vlogi asistenta veterinarju. Kakšne zadolžitve ima, je odvisno od dela veterinarja in podjetja, v katerem sta zaposlena.

Kakšne so razmere za delo?

Veterinarski asistent pogosto dela izmenično, izmene pa se spreminjajo. Delovni čas je zato raznolik. Pogosto dela tudi popoldne, ponoči, med vikendi in ob praznikih. Delovne razmere se razlikujejo glede na tip dela, ki ga opravlja. V kolikor deluje kot osemenjevalec ali cepilec živali, delo poteka na terenu. Če pomaga veterinarju v ambulanti ali deluje v laboratoriju, delo poteka v zaprtem prostoru.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Veterinarski asistent se lahko zaposli povsod, kjer delujejo veterinarji, saj delajo kot njihovi pomočniki. Ker lahko samostojno opravljajo osemenjevanje domačih živali, se lahko zaposlijo tudi na področju, kjer je to potrebno.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?