Veterinar - poklic

Veterinar

Veterinar je oseba, ki varuje, pomaga in izboljšuje zdravje živali, izvaja diagnostiko in živali ščiti pred različnimi boleznimi.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja veterinar?

Veterinar svoje delo opravlja v ordinaciji z živalmi. Pri svojem delu obvešča lastnike živali in nanje deluje vzgojno. Živalim pomaga in poskrbi za ustrezna zdravila in oskrbo živali.

Veterinar in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki veterinarja so zdravila, diagnostični pripomočki, zaščitna sredstva in kirurški pribor. Uporablja tudi ultrazvok, rentgen, laboratorijski pribor in različno dokumentacijo.

Kakšni so izdelki in storitve?

Veterinar živali pomaga, ji nudi ustrezno zaščito, zdravila in pomoč, skrbi za dobro počutje živali in svetuje lastniku.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic veterinarja?

Veterinar mora biti oseba, ki zna delati z živalmi, prav tako pa mora znati dobro komunicirati in delati tudi z ljudmi.

Poklic - veterinar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu veterinarja?

Nevarnost lahko predstavlja samo delo z živalmi, saj so živali nepredvidljive in lahko hitro pride do nesreče in poškodbe.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic veterinarja?

Za poklic je potrebna končana univerzitetna izobrazba na Veterinarski fakulteti.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje veterinar za opravljanje svojega dela?

Za delo je potrebna dobra izobrazba, kjer kandidat pridobi teoretična znanja iz biologije, fizike, kemije in biokemije. Na podlagi strokovnih predmetov dobi znanje o anatomiji domačih živali, histologiji, fiziologiji, mikrobiologiji, parazitologiji, patofiziologiji, farmakologiji, reprodukciji, kirurgiji, zdravstvenega varstva živali, higiene in etologije. Izvaja tudi praktične vaje, preglede živali in laboratorijsko delo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Veterinar mora biti psihično stabilen, saj mora biti sposoben dela pod psihičnim pritiskom. Oseba mora biti tudi iznajdljiva, komunikativna, pri delu na terenu v dobri fizični kondiciji in organizirana.

Kje se lahko zaposli veterinar?

Veterinar se lahko zaposli v veterinarski ustanovi.

Kakšna so delovna področja?

Veterinar lahko deluje v veterinarskih ustanovah, ki so lahko različne ambulante in klinike. Veterinarska stroka je lahko organizirana tudi v okviru veterinarskega zavoda in na Veterinarskem inštitutu Slovenije.

Kakšne so razmere za delo?

Veterinar lahko dela terensko ali pa v ambulanti. Za zaščito mora nositi ustrezno zaščitno opremo. Pri rentgenskih preiskavah je lahko izpostavljen sevanju.

Kakšne so možnosti zaposlovanja veterinarja?

Veterinar se lahko zaposli na vseh nivojih veterinarske službe, v veterinarski inšpekciji in na veterinarskem inštitutu.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Za poklic je potrebna končana univerzitetna izobrazba na Veterinarski fakulteti.