Varnostnik - poklic

Varnostnik

Varnostnik varuje objekte, nadzoruje prihode in odhode zaposlenih, sprejema obiskovalce, jim daje informacije in jih usmerja.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja varnostnik?

Naloga varnostnika je sprejemanje in usmerjanje strank, podajanje informacij, pregledovanje dovolilnic in kontroliranje parkiranje vozil, odpiranje in zapiranje zapornice, zaklepanje vhodov v objekt, sprejemanje telefonskih klicev. Beleži evidenco prihodov in izhodov zaposlenih in obiskovalcev. Varovati mora objekte in premoženje območja gospodarske družbe ter o izrednih dogodkih obveščati pristojne organe. Preko videonadzora nadzoruje okolico objekta, ob sprožitvi alarma mora ustrezno ukrepati.

Varnostnik in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki varnostnika so ključi objektov, telefon, pisarniška oprema, svetilka, sredstva za zveze, obrazci za evidenco obiskov.

Kakšni so izdelki in storitve?

Varnostnik opravlja storitve, kot so varovanje objektov in premoženja, ukrepanje ob kraji ali vdoru in beleženje evidence prihodov in odhodov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic varnostnika?

Posameznik mora biti odgovoren, resen, samostojen, strokoven in komunikativen. Zanimati se mora za uporabo video tehnologije in za sobne načine varovanja.

Poklic - varnostnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu varnostnika?

Med delom varnostnik nosi delovno uniformo, za zaščito je opremljen z
varovalnimi sredstvi. Ni podvržen večjim nevarnostim, lahko pa je tarča fizičnega napada v primeru ukrepanja pri kraji.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic varnostnika?

Za opravljanje poklica je potrebna končana nižja ali srednja poklicna šola ter opravljen izpit za varnostnika.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje varnostnik za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje dela je potreben opravljen izpit in nekaznovanost, zaželen pa je tudi vozniški izpit in znanje vsaj enega tujega jezika.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti varnostnika?

Posameznik mora biti v dobri fizični kondiciji, saj dela v podaljšanem delovnem času, v izmenah na 12 ur, delo poteka tudi ponoči in med prazniki. Delo ni ustrezno za epileptike in depresivne osebe.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja varnostnika so tehnična in fizična varovanja objektov, gospodarskih družb, oseb in lastnine, posameznik se lahko zaposli tudi kot redar.

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja stoje ali sede, v zaprtem prostoru ali na prostem, v podaljšanem delovnem času, ponoči in ob praznikih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?