Urar - poklic

Urar

Urar se ukvarja s popravljanjem, obnavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem ur – tako ročnih kot stenskih in ostalih. Pri delu uporablja zelo natančna ročna orodja in elektronsko opremo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja urar?

Urar popravlja in vzdržuje ure. Večinoma mora pri popravilu zamenjati poškodovane ali izrabljene dele v urnem mehanizmu. Urar nekatere sestavne dele izdeluje sam, z njimi pa potem sestavlja urne mehanizme in jih vgrajuje v urna ohišja. Poleg tega se ukvarja tudi z graviranjem ur, naročanjem rezervnih delov in pa prodajo ur.

Kakšni so delovni pripomočki

Urar pri svojem delu uporablja zelo precizno, natančno in drobno orodje. V urarski delavnici se najpogosteje najdejo pincete, lupe, urarski izvijači in vijačniki ter ostala specialna urarska orodja. Stroji, ki jih pri svojem delu uporabljajo urarji, so prilagojeni urarskemu poklicu, tako da so v miniaturnih izvedbah. Ti stroji se lahko uporabljajo za spajanje ali pa preoblikovanje materialov. Urarji pri svojem delu uporabljajo tudi specialne elektronske instrumente, s pomočjo katerih popravljajo in regulirajo elektronske ure.

Kakšni so izdelki in storitve?

Urarjeve storitve so popravila in čiščenje ur, zamenjava poškodovanih in obrabljenih delov v urnem mehanizmu, izdelava posameznih delov ure, umerjanje ur, prodaja ur in pa svetovanje kupcem in strankam.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Urarji morajo biti predvsem natančni, vztrajni in potrpežljivi. Za opravljanje tega poklica je pomembna inovativnost, sposobnost ustvarjalnega razmišljanja in zbranost. Ker delo urarja vključuje tudi delo s strankami, je priporočena komunikativnost in samoiniciativa.

Poklic - urar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Pri opravljanju svojega poklica urar ni izpostavljen nobenim posebnim nevarnostim, vseeno pa je treba poudariti, da so pri tem delu zelo obremenjene oči in prsti na rokah.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic urarja?

Za poklic se izobražuje v okviru srednjega poklicnega izobraževanja za urarja, ki traja tri leta.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje urar za opravljanje svojega dela?

Urar mora biti izobražen na področju strojništva in urarske tehnike. Obvezno je poznavanje materialov, ki se uporabljajo v urarstvu, predvsem pa poznavanje tehnologije znotraj mehanskih in elektronskih ur. Urar mora poznati posamezne dele, sklope in sisteme urnih mehanizmov, prav tako pa mora razumeti njihovo delovanje. Pomembna spretnost vsakega urarja je tudi izdelava novih sestavnih delov urnih mehanizmov, te pa mora znati tudi zamenjati v primeru, da so poškodovani ali izrabljeni. Poleg tega naj bi obvladal postopke za restavriranje starih in starinskih ur. Ker je urar pogosto hkrati tudi prodajalec v urarstvu, mora biti spreten prodajalec, ki se spozna na osnove ekonomije in podjetništva.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Urar potrebuje za opravljanje svojega dela oster vid in dobro razvite sposobnosti prstov in rok. Ker dela z zelo drobnimi deli in s preciznimi mehanizmi, mora biti izredno potrpežljiv in umirjen.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja?

Urar deluje na različnih delovnih področjih, med katera spadajo servisiranje in popravljanje ur ter svetovanje kupcem. Nekateri urarji ure tudi izdelujejo in sestavljajo, pomembno delo, ki ga opravljajo urarji pa je tudi restavriranje starih in starinskih ur. Med drugim se urarji ukvarjajo tudi s popravljanjem merilnih instrumentov.

Kakšne so razmere za delo?

Urar dela 8 ur na dan, pri delu pa večinoma sedi. Pomembno je, da je prostor, v katerem urar opravlja svoje delo, dobro osvetljen, saj so deli v urnih mehanizmih majhni, delo pa je lahko naporno za oči.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Urarji večinoma delajo v lastnih urarstvih ali pa so samozaposleni.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.