Uradnik za posojila - poklic

Uradnik za posojila

Uradnik za posojila je zaposlen v finančnih ustanovah, kjer nadzira posojila. Pregleduje in določa kreditno sposobnost posameznikov ali podjetij, ki zaprosijo za kredit.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja uradnik za posojila?

Uradniki za posojila lahko delajo na dveh različnih področjih: na področju podjetniških in na področju potrošniških posojil. S podjetniškimi posojili se ukvarja, kadar dve podjetji poslujeta in eno drugemu prodaja svoje izdelke ali storitve. V takem primeru lahko prvo podjetje drugemu ponudi podjetniško posojilo. Delo uradnika za posojila je, da določi katerim podjetjem se takšno posojilo lahko izda (le takim, ki so ga zmožna plačati). Potem mora voditi celoten proces posojila in odplačevanja. Med drugim je njegova naloga, da kupcu sporoči datume plačil in nadzoruje potek obročnega plačevanja. Podobno delo opravlja tudi uradnik, ki se ukvarja s potrošniškimi posojili. V tem primeru ima večinoma opravka s fizičnimi osebami, ki želijo kupiti dražji izdelek (avto, računalnik, televizijo itd.) in ga želijo odplačevati po obrokih. Tudi v tem primeru uradnik vodi celoten proces (od določitve kreditnih pogojev in datumov plačila pa vse do nadziranja obročnega plačevanja).

Uradnik za posojila in delovni pripomočki:

Uradnik za posojila pri svojem delu uporablja pripomočke, ki se uporabljajo v bančništvu in podjetniškem poslovanju. Njegov glavni pripomoček je osebni računalnik.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev, ki jo ponuja uradnik, je izvedba postopka najema posojila. V sklopu tega se s stranko pogaja glede kreditnih pogojev in določa roke odplačila obrokov. Dokler posojilo ni popolnoma odplačano v skladu s sklenjeno pogodbo, uradnik za posojila nadzira strankino plačevanje obrokov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic uradnika za posojila?

Ker je pri svojem delu pogosto v stiku s strankami, mora biti uradnik komunikativen, hkrati pa mora biti dober pogajalec, saj se pogosto pogaja z ljudmi, ki imajo denarne težave. Poleg tega mora biti tudi korekten in mora pri delu uporabljati in slediti Kodeksu etike davčnih delavcev.

Poklic - uradnik za posojila

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Uradnik za posojila pri svojem delu ni izpostavljen nobenim posebnim poklicnim nevarnostim.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic uradnika za posojila?

Na tem področju se lahko zaposli kdorkoli s srednješolsko izobrazbo ekonomske smeri – ponavadi gre za smer ekonomski tehnik na srednji ekonomski šoli. Za opravljanje zahtevnejših del, se zahteva visokošolsko izobrazbo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Uradnik za posojila mora poleg znanja ekonomije, ki ga pridobi na srednješolskem ali visokošolskem izobraževanju s področja ekonomije, dobro poznati tudi poslovno pravo in računovodstvo. Poleg tega mora biti spreten z ljudmi in sposoben razumeti različne načine poslovanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Ker delo uradnika za posojila ni fizično naporno, se od njega ne zahteva nobenih posebnih fizičnih sposobnosti. Kljub temu pa se v bančno-poslovnem poslovanju od uradnika pričakujejo dobre psihične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja uradnika za posojila so povezana z bančništvom. Večinoma se ukvarja z bančnim in poslovnim poslovanjem. Pogosto je svetovanje individualnim uporabnikom.

Kakšne so razmere za delo?

Uradnik običajno dela v banki, zato večino časa preživi sede in za računalnikom. Ponavadi ima ustaljen 8-urni delovnik, saj so banke in finančna podjetja odprta po običajnem dopoldanskem in popoldanskem delovnem času. Pri svojem delu je pogosto v stiku s strankami, zato je vešč poslovnega komuniciranja in sporazumevanja.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Uradnik za posojila se lahko zaposli v bančništvu ali na področju podjetniškega poslovanja (v gradbenih podjetjih in velikih nakupovalnih centrih). Če se odloči ubrati pot samostojnega podjetnika, lahko dela kot poslovni oziroma bančni svetovalec.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?