Upravljavec strojev za proizvodnjo slaščic - poklic

Upravljavec strojev za proizvodnjo slaščic

Upravljavec strojev za proizvodnjo slaščic po navodilih nadrejenega uporablja različne sestavine za pripravo testa za peciva in slaščice.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja upravljavec strojev za proizvodnjo slaščic?

Upravljavec opravlja dela po navodilih nadrejene osebe. Pripravlja različne sestavine za pripravo testa za slaščice in peciva. Pripravlja različne pripomočke, tehta, seje, reže, sortira in mehansko obdeluje sestavine. Sodeluje pri pečenju in pripravi embalaže in embalirnih naprav, izdelek pripravi na transport. Delavec vzdržuje, čisti, razkužuje naprave, stroje, posodo in ostale delovne pripomočke ter ureja skladišča polizdelkov, surovin in embalaže.

Upravljavec strojev za proizvodnjo slaščic in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih upravljavec uporablja, so: naprave in stroji za peko, kuhanje in cvrtje, sredstva za notranji transport, proizvodne linije, hladilne naprave in zamrzovalniki, stroji in naprave za oblikovanje. Pri opravljanju svojega dela uporablja delovne naloge in izvaja ustna ter pisna navodila.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelek upravljavca so različne vrste peciva in testa, nadevi, sladoledi in čokoladni izdelki. Izdelek embalira, pripravi na transport in skladišči.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic upravljavca strojev za proizvodnjo slaščic?

Pomembno je, da je delavec odgovoren in ima smisel za osebno higieno, higieno delovnega okolja, delovnih sredstev in higieno izdelkov.

 

Poklic - upravljavec strojev za proizvodnjo slaščic

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Zaradi dela v klimatiziranih prostorih je možnost prehladnih, revmatičnih obolenj in alergijskih reakcij. Zaradi vlažnih in spolzkih tal obstaja možnost zdrsov, padcev in ostalih poškodb. Pomembno je, da delavec nosi zaščitno opremo in upošteva higienske predpise.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic upravljavca strojev za proizvodnjo slaščic?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica upravljavca strojev za proizvodnjo slaščic je nižja poklicna izobrazba živilske smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebna znanja in spretnosti, ki jih upravljavec strojev za proizvodnjo slaščic potrebuje, so znanja pridobljena na srednji živilski šoli. Da je delo opravljeno kakovostno, pa je pomembno tudi, da ima kandidat občutek za estetiko in dobre ročne spretnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Upravljavec mora biti telesno zdrav in razvit, sposoben mora biti koordinirati gibe in zaznave ter imeti dober vid. Ne sme biti alergičen na materiale, s katerimi dela, imeti mora dobro razvit vonj, razlikovati mora barve in različne okuse.

Kje se lahko zaposli?

Upravljavec se lahko zaposli na področju proizvodnih linij in na področju upravljanja hladilnih naprav. Značilnost poklica je ukvarjanje z živili za prehrano ljudi, zato je pomembno, da dosledno izvaja sanitarne in higienske ukrepe.

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja upravljavca strojev za proizvodnjo slaščic so: proizvodne linije, področja upravljanja hladilnih naprav. Značilnost poklica je ukvarjanje z živili za prehrano ljudi, zato je pomembno, da dosledno izvaja sanitarne in higienske ukrepe.

Kakšne so razmere za delo?

Delo upravljavca poteka v zaprtem in klimatiziranem prostoru v pretežno stoječem položaju s telesno obremenitvijo, zato obstaja možnost prehladnih obolenj in poškodb hrbtenice. Pri delu z napravami in stroji obstaja možnost mehanskih poškodb, pri delu s pečjo pa možnost opeklin. Ker dela v hrupnem okolju, obstaja možnost poškodb sluha. Delo poteka v izmenah.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?