Upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov - poklic

Upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov

Upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov ali papirničar sodeluje pri pridobivanju izdelkov iz celuloznih vlaken. Končni produkt so papirnati izdelki.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov?

Delo upravljavca strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov poteka v procesu proizvodnje lesovine, recikliranih vlaken, celuloze, kartonov, vseh vrst papirjev in lepenk ter v izdelavi konfekcijskih izdelkov. Upravljavec strojev nadzira kakovost izdelkov, spremlja proces delovanja naprav, sodeluje pri zajemanju podatkov in analiz tekočih poslov, spremlja in vodi porabo materiala v okviru delovnih procesov.

Upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki papirničarja predstavljajo naprave, stroji in pripomočki v papirniški proizvodnji, npr. prebiralniki, razkladalniki, sesekljalniki, luščilniki, papirni stroji, stroji za izdelavo kartona, stroji za predelavo lesa, rastlinska vlakna, dokumenti, ki jih uporablja papirničar in mnogo drugih pripomočkov.

Kakšni so izdelki in storitve pri opravljanju poklica upravljavca strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov?

Končni izdelek oz. storitev je kakovostno proizveden papirniški izdelek, karton, lepenka ali pa predelan lesni material, higienski pripomočki, komercialna embalaža, proizvodi iz papirja, pisalni in tiskovni papirji. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic upravljavca strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti potrpežljiv, pozoren, biti mora vesten, odgovoren in strokoven. Mora biti natančen, ročno spreten in biti dobro podkovan v svojem delu.

Poklic - upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu upravljavca strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov?

Gre za delo, ki je izredno precizno in kjer ni prostora za napake. Na delovnem mestu mora papirničar uporabljati delovno obleko in upoštevati navodila varnosti pri delu. Zaradi dela z velikimi stroji obstaja možnost poškodb, zato je pri delu potrebna previdnost.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic upravljavca strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov?

Izobrazba, ki se zahteva za opravljanje tega poklica, ni natančno določena. Možno se je izobraziti kot vajenec.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega razmišljanja. Poznati mora osnove pridobivanja celuloznih vlaken, poznati surovino, s katero ima opravka in poznati tehnične procese, ki se odvijajo v postopku pridobivanja papirniških izdelkov. Uporablja pripomočke za merjenje različnih parametrov. Pri delu so nepogrešljive ročne spretnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Imeti mora dobro razvite ročne spretnosti, analitične sposobnosti za meritve in biti dobro poučen o postopku upravljanja strojev. Imeti mora dobre komunikacijske spretnosti in se znati orientirati v prostoru, predvsem pa mora biti zdrav in pripravljen na delo v različnih pogojih.

Kje se lahko upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov zaposli?

Zaposli se lahko v proizvodnjah vseh vrst embalaž, papirniških izdelkov, svežih vlaken, konfekcijskih papirniških izdelkov itd.

Kakšna so delovna področja?

Upravljavec strojev za proizvodnjo papirniških izdelkov je odgovoren za higieno delovnega prostora, okolja, strojev, osebno higieno in funkcionalnost naprav, s katerimi razpolaga. Skrbi za pravilen proces pridobivanja papirniških izdelkov, pravilno skladiščenje in vzdrževanje.

Kakšne so razmere za delo?

Večinoma se delo opravlja v zaprtih prostorih. Temperatura, vlaga in drugi pogoji se razlikujejo glede na vrsto pridobivane surovine.

Kakšne so možnosti zaposlovanja upravljavca strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov?

Možnosti zaposlitve so odvisne od trenutno razpisanih delovnih mest.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?