Upravljavec strojev za predelavo rastlinskih maščob - poklic

Upravljavec strojev za predelavo rastlinskih maščob

Upravljavec strojev za predelavo rastlinskih maščob se ukvarja s predelavo surovih rastlinskih maščob in olj (oljčno, bučno, laneno ipd.).

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja upravljavec strojev za predelavo rastlinskih maščob?

Upravljavec upravlja naprave in stroje, ki so namenjeni pridobivanju hranilnih olj iz različnih rastlin, kot so sončnice, oljke, buče itd.

Upravljavec strojev za predelavo rastlinskih maščob in delovni pripomočki:

Upravljavec uporablja posebne naprave in stroje, ki omogočajo ekstrakcijo olj iz plodov različnih kulturnih rastlin, iz katerih je moč iztisniti jedilno ali uporabno olje. Delavec se lahko ukvarja tudi s proizvodnjo ribjega olja.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelek upravljavca je surova rastlinska maščoba in olje, namenjeno takojšnji uporabi ali nadaljnji obdelavi. Izdelki so tudi ribje olje, prečiščeno olje in različni stranski proizvodi (oljne pogače).

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic upravljavca strojev za predelavo rastlinskih maščob?

Upravljavec mora imeti smisel za higieno in urejenost.

Poklic - upravljavec strojev za predelavo rastlinskih maščob

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Poklicne nevarnosti delavca so prehladna obolenja zaradi klimatiziranih prostorov ter možnost poškodb pri delu s stroji. Pomembno je, da pri opravljanju dela uporablja zaščitno opremo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica je končana srednješolska izobrazba – področje živilstva in dodatna znanja za varno uporabo naprav in strojev, s katerimi upravljajo v proizvodnji rastlinskih olj.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Spretnosti, ki jih upravljavec potrebuje, so predvsem skrb za učinkovito in varno upravljanje naprav in strojev, ki jih uporabljajo v dejavnosti predelave maščob in olj.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Upravljavec mora biti v dobri telesni kondiciji, imeti dobro razvite motorične sposobnosti, biti natančen in spreten. Pomembno je, da delavec nima alergij na živila in druge sestavine, s katerimi je v stiku pri svojem delu.

Kje se lahko zaposli upravljavec strojev za predelavo rastlinskih maščob?

Upravljavec se lahko zaposli v proizvodnji rastlinskih maščob in olj, v proizvodnji rafiniranih rastlinskih olj ter njihovi predelavi s postopki hidrogenizacije in kuhanja.

Kakšna so delovna področja?

Področja dela upravljavca strojev je proizvodnja surovih rastlinskih maščob in olj ter proizvodnja rafiniranih rastlinskih olj.

Kakšne so razmere za delo?

Upravljavec dela v klimatiziranih, umetno osvetljenih prostorih in je izpostavljen povečani vlažnosti zraka in višjim temperaturam.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Upravljavec se lahko zaposli v proizvodnji rastlinskih maščob in olj, v proizvodnji rafiniranih rastlinskih olj ter njihovi predelavi s postopki hidrogenizacije in kuhanja.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?