Upravitelj ladijskega stroja - poklic

Upravitelj ladijskega stroja

Upravitelj ladijskega stroja opravlja delo na ladji, v strojnici. Skrbi za čiščenje strojev in druge opreme strojnega kompleksa na ladji.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja upravitelj ladijskega stroja?

Upravitelj ladijskih strojev je zadolžen za čiščenje glavnih in pomožnih strojev ter njihovih delov in druge opreme strojnega kompleksa na ladji. Delavec skrbi za vzdrževanje čistoče v strojnici, čisti rezervoarje za maziva, goriva, pitne vode in kotlovne. Barva in konzervira prostore, naprave in stroje v strojnici. Po navodilih nadrejene osebe opravlja pomožna vzdrževalna dela, pomaga pri razstavljanju in sestavljanju strojev ter pri vkrcanju materiala za ladje.

Upravitelj ladijskega stroja in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki upravitelja ladijskih strojev so različna orodja, naprave, čistila in kemikalije.

 

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev upravitelja ladijskih strojev je vzdrževanje čistoče in strojnice ter pomoč pri popravilih in vzdrževanju strojnega kompleksa.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Upravitelj mora biti skrben, spreten in pripravljen na delo v skupini. Pomembno je, da zna sodelovati v skupini in se prilagoditi življenju na ladji v majhnem kolektivu.

Poklic - upravitelj ladijskega stroja

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Delo ladijskega upravitelja strojev spada med poklice s povečanim tveganjem poškodb in obolenj. Pomembno je, da pri delu uporablja zaščitno opremo in upošteva varnostne predpise.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic upravitelja ladijskega stroja?

Za poklic upravitelja ni potrebna posebna kvalifikacija. Če ima kandidat končano srednjo poklicno šolo strojne ali kovinarske smeri, je priporočljivo, da ima največ 30 let, sicer pa do 25 let.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Upravitelj ladijskih strojev za delo potrebuje končano osnovno šolo ter izpit iz varstva pri delu. Zaželeno je, da ima uspešno končano poklicno izobrazbo kovinarske stroke, (varilci, strugarji in orodjarji), kjer je možnost napredovanja v ladijskega mehanika ali ladijskega motorista. Če ima kandidat končano srednjo poklicno šolo strojne ali kovinarske smeri je priporočljivo, da ima največ 30 let, sicer pa do 25 let.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Upravitelj mora biti zdrav in v dobri telesni kondiciji. Dobro mora prenašati vlago, vročino, neugodne razmere na morju ter podnebne spremembe.

Kje se lahko zaposli upravitelj ladijskega stroja?

Če se želi upravitelj ladijskega stroja s pogonskim strojem z močjo 3000 kW in več, zaposliti v tuji evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah.

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja upravitelja so ladje, najpogosteje je to delo v ladijski strojnici. V izrednih situacijah pa opravlja dela kjerkoli na ladji.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtih prostorih, kjer so različne temperaturne razmere, ropot, vibracije in umetna osvetlitev. Delo je težavno, zahteva prenašanje bremen in predstavlja velik fizični napor. Za opravljanje dela mora biti cepljen proti nalezljivim tropskim boleznim.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Če se želi upravitelj ladijskega stroja s pogonskim strojem z močjo 3000 kW in več, zaposliti v tuji evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?