Učitelj za tečaje tujih jezikov - poklic

Učitelj za tečaje tujih jezikov

Učitelj za tečaje tujih jezikov uči tuji jezik. Poučevanje poteka z namenom predajanja jezikovnega znanja ali priprave na jezikovni izpit.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja učitelj za tečaje tujih jezikov?

Učitelj za tečaje tujih jezikov lahko izvaja tečaje za posameznike ali večje skupine ljudi. Tečaji so prilagojeni starosti, predhodnemu znanju in interesom ciljne skupine. Za poučevanje potrebuje odlično poznavanje tujega jezika. S pomočjo pedagoških metod posreduje jezikovno znanje in pri tem sledi začrtanemu programu. Učitelj tečaje izvaja v učilnicah ali preko spleta.

Učitelj za tečaje tujih jezikov in delovni pripomočki:

Učiteljevi pripomočki so učbeniki in zvočni posnetki. Pri posredovanju znanja uporablja šolsko tablo ali računalniške prosojnice ter pisne izročke. Z razvojem tehnologije se učenje tujih jezikov seli tudi v virtualni svet. Učenci tujega jezika tako lahko uporabljajo tudi spletno učilnico, kamor učitelj nalaga vsebine.

Kakšni so izdelki in storitve?

Namen učiteljevega dela je, da s poučevanjem udeležencem tečaja omogoči samostojno uporabo tujega jezika na izbranem nivoju.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic učitelja za tečaje tujih jezikov?

Posameznik, ki se odloči za opravljanje tega poklica, mora imeti izjemno znanje jezika, ki ga poučuje. Je dober pedagog in govorec. Je komunikativen, potrpežljiv in dober poslušalec.

Poklic - učitelj za tečaje tujih jezikov

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Opravljanje poklica ni povezano z večjimi nevarnostmi.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic učitelja za tečaje tujih jezikov?

Učitelj za tečaje tujih jezikov ima dokončano univerzitetno izobrazbo iz enega ali več tujih jezikov, ki jih poučuje.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Posameznik mora obvladati tuji jezik, ima bogato besedišče in obvlada slovnico. Za delo se je pripravljen usposabljati tudi v tujini. Obvlada pedagoške in andragoške metode.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Učitelj je dober in jasen govorec, zna poslušati in se prilagoditi potrebam udeležencev tečaja.

Kje se lahko zaposli učitelj za tečaje tujih jezikov?

Zaposli se lahko v jezikovni šoli. Tečaji potekajo tudi individualno ali za zaključene skupine.

Kakšna so delovna področja učitelja za tečaje tujih jezikov?

Učitelj poučuje v skupinah ali znotraj individualnega programa. Tečaji so lahko namenjeni usvajanju tujega jezika na različnih ravneh. Lahko gre za učenje tujega jezika z namenom opravljanja izpita ali za potrebe pridobitve jezikovnega certifikata. Učitelj lahko jezik poučuje tudi v poletnih šolah ali počitniških tečajih. Udeležence tečaja pa lahko pripravlja tudi na specializirano rabo tujega jezika znotraj določene stroke.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtih prostorih. Tečaji potekajo občasno in običajno v popoldanskem času.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Univerzitetna izobrazba iz izbranega tujega jezika