Turistični spremljevalec - poklic

Turistični spremljevalec

Turistični spremljevalec spremlja turistične skupine na različnih izletih ali potovanjih. Skrbi za organizacijo storitev, varnost potnikov in za predajanje pomembnih informacij od začetka do konca potovanja.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja turistični spremljevalec?

Turistični spremljevalec skupino sprejme na začetku potovanja. Poskrbi, da je njihova prtljaga v času transporta primerna shranjena. Gostom preda osnovne informacije o potovanju, seznani jih tudi z organizacijskimi in tehničnimi podatki. Ob prihodu v nastanitven objekt, jim pomaga pri razvrščanju v sobe in poskrbi za morebitne spremembe pri prehrani. Turistični spremljevalec je zadolžen za logistično plat potovanja in načeloma ne izvaja vodstev po znamenitostih; to počne turistični vodnik. Poskrbi, da so vsi gosti obveščeni o dnevnih dejavnostih. Ob zaključku potovanja poskrbi za pravočasen odhod in nemoteno vrnitev nazaj.

Turistični spremljevalec in delovni pripomočki:

Pri delu uporablja predvsem organizacijske in promocijske pripomočke. Na terenu ima pri sebi različna turistična gradiva in promocijske brošure agencije. Goste razporeja v namestitvene obrate na podlagi prej pripravljenega spiska. Uporablja sezname, na katerih ima zapisane kontaktne številke sodelavcev. Če turistični aranžma ponuja dodatno ponudbo, izvede morebitna gotovinska plačila in vodi finančno evidenco. Za identifikacijo uporablja izkaznico registriranega turističnega spremljevalca. Pri podajanju informacij večji skupini ljudi, velikokrat uporabi mikrofon in slušalke.

Kakšni so izdelki in storitve?

Turistični spremljevalec skrbi za organiziranje in spremljanje različnih turističnih skupin. Za goste je zadolžen od začetka do konca potovanja. Spremlja jih pri transportu, pomaga pri namestitvi, nudi jim potrebne informacije in izvaja turistične aktivnosti.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic turističnega spremljevalca?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti razgledan, organiziran, prilagodljiv in komunikativen. Pri delu z ljudmi mora biti prijazen, ustrežljiv in vljuden. Svoje delovne dolžnosti mora opraviti profesionalno. V nepredvidljivih situacijah mora mirno, razumno in hitro odreagirati.

Poklic - turistični spremljevalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Pri delu na terenu se ne izpostavlja bolj kot je potrebno in skrbi za svojo varnost in varnost gostov. Velik del dneva hodi ali sedi v prevoznih sredstvih, zato lahko pride do bolečin v hrbtenici in križu. Pri delu mora biti ustrezno obut in oblečen. Pred odhodom na potovanje mora raziskati kakšne potencialne nevarnosti in težave lahko njega ter njegovo skupino pričakajo. Če je potrebno, se pred nezaželenimi boleznimi zaščiti s cepivi.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic turističnega spremljevalca?

Zahteva se končana srednješolska izobrazba in znanje vsaj enega tujega jezika. Za opravljanje poklica mora posameznik pridobiti licenco za turističnega spremljevalca. Po opravljenem izpitu se vpiše v register Gospodarske zbornice Slovenije, kamor vsako nadaljno leto od vpisa poroča o spremstvih, ki jih je opravil.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje turistični spremljevalec za opravljanje svojega dela?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora imeti dobre retorične spretnosti. Informacije in navodila mora gostom posredovati na jasen in razumljiv način. Imeti mora dobro znanje iz področja turizma in dobre organizacijske spretnosti ter dober občutek za orientacijo. Poznati mora kulturno, zgodovinsko, demografsko, politično in družbeno ozadje destinacije, na katere spremlja goste.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Za opravljanje poklica je zaželena dobro psihofizično stanje, še posebej dobra fizična kondicija.

Kje se lahko zaposli turistični spremljevalec?

Zaposli se lahko pri turističnih agencijah ali drugih ponudnikih turističnih dejavnosti kot stalni turistični spremljevalec ali pa dela kot samozaposlen.

Kakšna so delovna področja turističnega spremljevalca?

Turistični spremljevalec lahko dela z različnimi vrstami gostov in na različnih destinacijah. Spremlja lahko skupine tujih ali slovenskih gostov. Skrbi lahko tudi za sejemske goste, za jezikovne tečajnike ali pa je zadolžen za spremljanje na prevozih. Delo večinoma zajema sprejem in vodenje do namestitve, prevoznih sredstev ali do prostora dogajanja.

Kakšne so razmere za delo?

Delo zahteva človeka, ki je aktiven in energičen, saj je delovnik velikokrat dolg in naporen. V času spremljanja skupine mora biti gostom nenehno na voljo. Delo poteka na terenu, v domači državi ali v tujini.

Kakšne so možnosti zaposlovanja turističnega spremljevalca?

Turistični spremljevalci so večinoma samozaposleni ali pa so zaposleni v turističnih agencijah. Če imajo predhodno končano ekonomsko izobrazbo, se lahko zaposlijo kot turistični komericalisti.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?