Tržni raziskovalec - poklic

Tržni raziskovalec

Tržni raziskovalec skrbi, da bo denar naročnika porabljen tako, da bo določen cilj (povečanje prodaje podjetja) učinkovito dosežen.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tržni raziskovalec?

Tržni raziskovalec skrbi, da bo denar naročnika porabljen tako, da bo določen cilj (povečanje prodaje in ugleda podjetja) učinkovito dosežen. Njegovo delo vključuje zbiranje podatkov, načrtovanje strategije za oblikovanje sporočila, raziskovanje mnenj uporabnikov, iskanje najboljših ustvarjalnih rešitev. Raziskovalec pri opravljanju svojega dela sodeluje z vodstvom podjetja, ki je naročnik tržnih storitev in z drugimi poklicnimi profili v oglaševalski agenciji, s katerimi skupaj oblikujejo sporočilo.

Kakšni so delovni pripomočki

Tržni raziskovalec pri svojem delu uporablja računalnik, na katerega ima nameščene specialne programe, dela tudi z avdiovizualnimi pripomočki, s katerimi naročnikom predstavi svoje ugotovitve in spoznanja. Velik del njegovih zadolžitev pa še vedno predstavlja tudi delo v administraciji.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev tržnega raziskovalca je marketinški načrt, ki je rezultat analiz, raziskav, iskanje kreativnih rešitev določenega tržnega vprašanja. Storitev tržnega raziskovalca je, da pomaga podjetju, ki želi prodreti na trg z novim izdelkom, raziskati ali je na trgu potreba po novem izdelku. Če je, razišče, kdo je potencialni kupec in na kakšen način to sporočiti. Vsaka faza marketinškega načrta je lahko tudi samostojen projekt tržnega raziskovalca.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tržnega raziskovalca?

Pomembne sposobnosti so interes za anlitično in raziskovalno delo, sposobnost visoke koncentracije, sposobnost združevanja informacij v smiselno celoto, vztrajnost, ustvarjalna sposobnost, sodelovanja v skupinskem delu, komunikativnost, sposobnost razumevanja umetniških občutij, sposobnost presojanja in opazovanja.

Poklic - tržni raziskovalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu tržnega raziskovalca?

Poklicnih nevarnosti praviloma ni, delo za računalnikom lahko vpliva na vid, stres na delovnem mestu pa na slabše počutje.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tržnega raziskovalca?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica je izobrazba na Fakulteti za družbene vede, smer tržna komunikologija, pogosta je tudi izobrazba s področja psihologije in ekonomije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Znanja, ki jih tržni raziskovalec potrebuje, so znanja iz ekonomije, sociologije, antropologije, psihologije, angleščine, menedžmenta, retorike in drugih družboslovnih področij. Predvsem pa je pomembno, da razume komunikacijske procese, ki jih spozna tekom študija.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Posebnih zahtev za opravljanje poklica praviloma ni, je pa tržni raziskovalec nemalokrat izpostavljen stresu, ki je posledica organizacije dela.

Kje se lahko zaposli tržni raziskovalec?

Možnost zaposlitve je v podjetjih na oddelku za marketing, v agencijah za tržno raziskovanje, oglaševalskih agencijah, kot raziskovalec v podjetju ali na univerzi, možnost zaposlitve pa je tudi v novinarstvu.

Kakšna so delovna področja tržnega raziskovalca?

Delovna področja raziskovalca so področja odnosov z javnostmi, področje oglaševanja, osebne prodaje in pospeševanje prodaje, organizacija razstav in sejmov, internetne komunikacije, celostna podoba podjetja, donatorstvo in sponzorstvo.

Kakšne so razmere za delo?

Delovni urnik tržnega raziskovalca je ponavadi daljši kot 8-urni delavnik, delo poteka v pisarni in sejnih sobah znotraj ali zunaj podjetja.

Kakšne so možnosti zaposlovanja tržnega raziskovalca?

Možnost zaposlitve je v podjetjih na oddelku za marketing, v agencijah za tržno raziskovanje, oglaševalskih agencijah, kot raziskovalec v podjetju ali na univerzi, možnost zaposlitve pa je tudi v novinarstvu.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.