Točaj - poklic

Točaj

Točaj streže pijačo gostom v točilnicah in barih in je odgovoren za delo z denarjem. Pripravi in vzdržuje bar ter spremlja zalogo pijač.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja točaj?

Točaj streže različne vrste pijač. Imeti mora veliko znanja o pijačah in načinu postrežbe. V barih so praviloma na voljo tudi prigrizki, tako da delo tečaja obsega tudi pripravo sendvičev in solat. Točaj skrbi za čistočo in vzdrževanje bara. Dolžnosti točaja so tudi zlaganje steklenic pijače na police, priprava menijev in pulta ter miz in razporeda barskega pohištva.

Točaj in delovni pripomočki:

Pri opravljanju svojega dela točaj uporablja aparat za pripravo toplih napitkov in kave, sode s pijačo in steklenice, blagajno in druge pripomočke.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev točaja je priprava in postrežba pijače strankam.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Točaj je pri svojem delu v stiku z ljudmi, zato mora biti komunikativen, vesel in pripravljen na delo z različnimi ljudmi.

Poklic - točaj

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Poklicne nevarnosti pri delu točaja so kozarci, steklenice in steklovina, ki se lahko razbijejo. Pri uporabi grelne naprave pa lahko pride do opeklin s paro ali vročo vodo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic?

Za poklic točaja je predvidena srednja poklicna izobrazba (program natakar) ter usposabljanje za pripravo pijače in hrane.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje točaj za opravljanje svojega dela?

Delo točaja vključuje pripravo in strežbo pijač ter prigrizkov, prenašanje pivskih sodov in zabojev s pijačo ter upravljanje z denarjem.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Točaj mora imeti čut za osebno higieno in čistočo ter dobro telesno vzdržljivost za prenašanje in dvigovanje težkih predmetov.

Kje se lahko zaposli točaj?

Točaj se lahko zaposli v barih, lokalih, hotelih, restavracijah, gostiščih.

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja točaja so bari, lokali, hoteli, restavracije in gostišča.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere se razlikujejo glede na velikost in vrsto gostišča, kjer točaj dela. Poleti in med počitnicami je obiskovalcev več, zato se posledično delovni ritem poveča in včasih delo traja pozno v noč.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?