Tiskarski tehnik - poklic

Tiskarski tehnik

Tiskarski tehnik se ukvarja z odtisi različnih tiskovnih elementov na tiskovno podlago. Pri tem poskrbi za zaščito in obstojnost odtisa tiskanega izdelka.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tiskarski tehnik?

Tiskarski tehnik pri svojem delu uporablja tiskarski stroj – tiska z različnimi tehnikami na različne materiale. Postopek tiska se deli na tri faze: priprava na tisk, kjer pregleda tehnološko dokumentacijo, pripravi tiskovni material, barve in tiskovne forme. Druga faza je priprava tiskarskega stroja, tretja pa tisk in priprava tiskovin za dodelavo. Tiskar poskrbi, da je tiskovina tiskana po predpisih in v okviru ustreznih tehnoloških standardov za kakovost. Končni rezultat njegovega dela presoja uporabnik. Pred začetkom tiska nove tiskovine mora tiskarski tehnik najprej preučiti delovno dokumentacijo, pregledati in pripraviti tiskovni material, pomožni material, barve in tiskovne forme ter pripraviti načrt dela. Po pregledu lahko prične s pripravo tiskarskega stroja na tisk.

Tiskarski tehnik in delovni pripomočki:

Glavni delovni pripomoček tiskarskega tehnika je tiskarski stroj ali druga tiskarska razmnoževalna naprava. Dodatni delovni pripomočki pa so še: naprave za kontrolo papirja in barvil, merilni instrumenti, tresalnik, rezalni stroj, mešalec, tehtnica, obračalnik, transportna sredstva, sredstva za čiščenje, naprave in računalniki. Najpomembnejši tiskovni materiali, s katerimi se tiskar ukvarja, pa so karton, papir, krožniki, kozarci, pisala, barvila, razna topila, čistila in mazila. Tiskar pri svojem delu uporablja tudi ustrezno tehnično-tehnološko dokumentacijo.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelek in storitev tiskarja je prenos odtisa tiskovnih elementov, riske, slike, simbola, besedila na tiskovno podlago. Tako nastane določen izdelek, kot je srečka, bankovec, čestitka, pisemska ovojnica, vizitka, plakat, letak, katalog, prospekt, revija, časopis, brošura, knjiga, etiketa, embalaža in drugo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tiskarskega tehnika?

Tiskarski tehnik mora biti za opravljanje svojega poklica samostojen, odgovoren, zanesljiv, vesten, gospodaren, samoiniciativen, natančen, redoljuben, imeti mora občutek za estetiko.

Poklic - tiskarski tehnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu tiskarskega tehnika?

Poklicne nevarnosti pri delu tiskarskega tehnika so različne telesne poškodbe, kot so odrgnine, ureznine, zlomi, opekline, zmečkanine, poškodbe s kemikalijami, preobčutljive reakcije, revmatična obolenja ter obolenja dihal. Pomembna je zaščita z delovno opremo in izvajanje navodil za varnost pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tiskarskega tehnika?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica je nižja, srednja ali višja izobrazba.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje svojega poklica mora tiskarski tehnik poznati osnove tehnologije izdelave tiskovnih form, imeti mora znanje iz tiskarske tehnike ter tehnologije procesov, standardizacije tehnoloških procesov, osnove tehnologije dodelave tiskovine, varnosti pri delu, proizvodnje kartona, papirja in ostalih tiskovnih materialov ter proizvodnje tiskarskih barv. Vedeti mora, kako delujejo tiskarski stroji in kako jih pravilno vzdrževati.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Tiskarski tehnik mora imeti dober vid, tip, ločevati mora med barvami in toni odtenkov, drobnih znakov in črt. Sposoben mora biti delati pri velikih svetlobnih kontrastih, dobro presojati oddaljenosti, smeri in hitrosti gibanja predmetov, sposoben mora biti hitrega zaznavanja in odzivanja na signale, neobčutljiv na topila in barve in biti splošno telesno spreten.

Kje se lahko zaposli tiskarski tehnik?

Zaposlitev je možna v tiskarnah in tudi v t.i. hišnih tiskarnah. Hišne tiskarne so oddelki tiskarn v podjetjih, kjer imajo večjo potrebo po izdelavi tiskovin, a to ni njihova poglavitna dejavnost.

Kakšna so delovna področja tiskarskega tehnika?

Delovno področje tiskarja so različna, praviloma pa dela v tiskarni. Tiskarne se razlikujejo in imajo različne proizvodne programe (časopisi, embalaža, knjige, poslovne in propagandne tiskovine).

Kakšne so razmere za delo?

Tiskarski tehnik dela v zaprtem prostoru, kjer je prisotna vlaga, umazanija, prah, neprijetne vonjave, ropot, prepih, jedke in strupene snovi in temperaturne razlike. Svoje delo opravlja v stoječem položaju in pod umetno svetlobo. Delovni urnik je dvo ali tri izmenski in ponekod lahko poteka tudi vse dni v tednu.

Kakšne so možnosti zaposlovanja tiskarskega tehnika?

Zaposlitev je možna v tiskarnah in tudi v tako imenovanih hišnih tiskarnah. Hišne tiskarne so oddelki tiskarn v podjetjih, kjer imajo večjo potrebo po izdelavi tiskovin, a to ni njihova poglavitna dejavnost.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?