Testeninar - poklic

Testeninar

Testeninar se ukvarja z izdelavo testenin. Njegovo delo vključuje prevzem surovin, skrb za primerno skladiščenje in za pravilno rokovanje s surovinami. Njegov glavni izdelek je testo za testenine, ki ga izdela po izbranih receptih.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja testeninar?

Testeninar opravlja različna dela, ki se tičejo vseh korakov v procesu izdelave testenin. Prevzema, skladišči in pripravlja surovine, ki se uporabljajo za izdelavo testenin. Seveda tudi izdeluje in polni testenine, le-te tudi pakira, odgovoren pa je tudi za njihovo pravilno skladiščenje. Testeninar mora svoje delo opravljati v skladu z navodili in higienskimi predpisi. V procesu izdelave testenin opravlja naslednja dela: seje moko, meša in oblikuje testo, dodaja dodatke, uravnava in nadzoruje temperaturo, nadzira sušenje testenin, upravlja s sušilnimi napravami, testenine pakira in poskrbi za pravilno skladiščenje. Poleg priprave testenin je odgovoren tudi za čiščenje in vzdrževanje strojev, ki jih pri izdelavi testenin uporablja.

Kakšni so delovni pripomočki

Testeninar pri svojem delu uporablja veliko različnih pripomočkov – vse od enostavnih orodij in strojev, pa do računalniško vodene opreme. Za pripravo in obdelavo testenin uporablja naprave za izdelavo testenin, sušilne naprave, naprave za čiščenje in razkuževanje in celice za shranjevanje surovin in končnih izdelkov. Poleg avtomatizirane opreme uporablja tudi ročno orodje, npr. sita.

Kakšni so izdelki in storitve?

Testeninarjev končni izdelek so testenine, ki morajo biti pravilno obdelane in pakirane ter primerno skladiščene. Poleg izdelave testenin, mora testeninar skrbeti tudi za vzdrževanje in čiščenje strojev in naprav, ki se pri izdelavi testenin uporabljajo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic testeninarja?

Testeninar mora dobro skrbeti za osebno higieno ter za higieno delovnega okolja, saj dela s hrano in surovinami. Pomembno je, da ima tudi čut za odgovornost, da lahko svoje delo kar najbolje opravi po higienskih predpisih.

Poklic - testeninar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Testeninar dela v proizvodnji, kjer je delo nevarno. Pri opravljanju dela je obdan z vrtečimi se stroji, ki lahko povzročijo različne poškodbe (opekline, ureznine, odrgnine). Seveda sta pri delu v proizvodnji na udaru tudi sluh in vid, saj je delavec obdan s hrupnimi napravami, delo pa se večinoma opravlja na umetni svetlobi. Ker je testeninar pri delu pogosto izpostavljen temperaturnim spremembam, lahko pride do prehlada ali revmatičnih obolenj. Pri delu je izpostavljen tudi različnim kemikalijam, ki lahko povzročajo alergije ali obolenja dihal. Testeninar mora pri delu upoštevati predpise za varstvo pri delu, uporabljati pa mora tudi zaščitna sredstva (delovna obleka in čevlji, rokavice, zaščitna očala in zaščitna maska).

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic testeninarja?

Testeninar potrebuje za opravljanje svojega poklica srednješolsko poklicno izobrazbo živilske usmeritve.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Poleg znanja, ki ga testeninar pridobi z izobraževanjem v živilski smeri, mora biti za opravljanje tega poklica dobro seznanjen z živilsko higieno in sanitarnimi predpisi. Seveda je najpomembnejše znanje, ki ga potrebuje, znanje o načinih in receptih priprave testenin.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Ker je delo testeninarja fizično zelo naporno, mora biti v dobri telesni kondiciji, zaradi delovnih razmer pa ne sme biti pretirano občutljiv na temperaturne spremembe, hrup iz proizvodnje in umetno svetlobo. Poleg dobrih fizičnih sposobnosti (koordinacija gibov, spretnost rok in prstov), mora imeti testeninar tudi dobro razvit vid in vonj. Delo je odsvetovano osebam, ki so alergične na prašne delce, moko, arome in druge kemične sestavine.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja?

Testeninar dela v živilski industriji. Njegovo delo je izdelovanje testenin, dodatkov in polnil. Poleg same izdelave je testeninar odgovoren tudi za kakovost surovin in postopkov za izdelavo. Izdelke tudi pakira in skladišči. Ker je pri svojem delu vsak dan v stiku s surovinami in živili, je njegova naloga tudi vzdrževanje higiene.

Kakšne so razmere za delo?

Testeninar dela ne opravlja v najlažjih razmerah, delo pa je tudi fizično naporno, saj veliko časa preživi na nogah in se pri delu veliko prepogiba. Svoje delo večinoma opravlja v zaprtih prostorih, pogosto pa je prisoten tudi hrup proizvodnje, vlaga, para in umetna svetloba. Ker se testenine med proizvodnjo obdelujejo na različnih temperaturah, je med delom pogosto izpostavljen temperaturnim spremembam (zaradi hladilnikov in naprav za termično obdelavo testenin).

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?