Televizijski voditelj - poklic

Televizijski voditelj

Televizijski voditelj v sklopu televizijskih oddaj napoveduje, predstavlja in povezuje prispevke ter vodi oddaje.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja televizijski voditelj?

Delovne naloge televizijskega voditelja vključujejo predstavljanje različnih prispevkov na televiziji na zanimiv in aktualen način. Prispevke večinoma predstavlja v sklopu dnevno-informativnih, kulturnih in drugih oddaj. Oddaje so običajno posnete v prostorih medijske hiše, v studiih, občasno pa tudi na terenu. Pri ustvarjanju vsebin tesno sodeluje z novinarji, uredniki, preostalimi člani televizijske ekipe in medijske hiše ter z gosti.

Delovni pripomočki:

Osrednji delovni pripomočki, ki mu pomagajo pri vodenju, so mikrofon, slušalke, zasloni, na katerih se prikazuje vsebina in besedilo ter drugi tehnični pripomočki, s katerimi se povezuje s preostalimi člani televizijske ekipe, s snemalci, režiserjem ipd.

Kakšni so izdelki in storitve?

Televizijski voditelj strokovno, jasno, na podlagi preverjenih podatkov in s pomočjo televizijske ekipe ter novinarjev napoveduje in predstavlja različne prispevke v sklopu televizijskih oddaj.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic televizijskega voditelja?

Posameznik, ki opravlja poklic televizijskega voditelja, mora imeti dobre komunikacijske sposobnosti, dobre jezikovne veščine, biti mora prilagodljiv, vljuden in zmožen dela v skupini, hkrati pa mora obvladati tudi osnove retorike in javnega nastopanja ter nastopanja na televiziji. Ker je javno izpostavljen, mora poskrbeti tudi za ustrezen videz in poskrbeti za svojo vizualno podobo.

Poklic - televizijski voditelj

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu televizijskega voditelja?

Ker televizijski voditelj veliko govori, lahko pride do bolečin v grlu ali do okvar glasilk. Opravljanje dela ne predstavlja drugih večjih nevarnosti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic televizijskega voditelja?

Za opravljanje poklica se predvideva izobrazba s področja novinarstva in poročanja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje televizijski voditelj za opravljanje svojega dela?

Televizijski voditelj mora dobro poznati osnove novinarstva in nastopanja ter retorike. Imeti mora dobre jezikovne sposobnosti, zaželeno je tudi poznavanje tujih jezikov in splošna razgledanost na različnih področjih. Televizijski voditelj mora prav tako obvladati informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in ima splošen pregled nad delovanjem celotne medijske hiše in njenih oddelkov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Za opravljanje dela se predvideva dobro psihofizično stanje.

Kje se lahko zaposli televizijski voditelj?

Televizijski voditelj se lahko zaposli v javnih in zasebnih medijskih hišah, kjer dela na področju dnevno-informativnih, kulturnih, razvedrilnih in drugih oddaj.

Kakšna so delovna področja televizijskega voditelja?

Osrednje delovno področje televizijskega voditelje je novinarstvo.

Kakšne so razmere za delo?

Delo večinoma poteka v zaprtih prostorih – v pisarnah in v studiih, občasno tudi na terenu.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za družbene vede – Katedra za novinarstvo