Televizijski režiser - poklic

Televizijski režiser

Televizijski režiser režira različne vrste televizijskih programov, ki so posneti v studiu ali na terenu in se predvajajo v živo ali so posneti vnaprej.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja televizijski režiser?

Televizijski režiser na podlagi scenarija zagotovi ustrezne pogoje za snemanje. Izbere prostore, kjer bo potekalo snemanje in pripravi časovnico dela. Pri snemanju upošteva finančne omejitve projekta in vodi snemalno knjigo. Vpleten je v celoten proces priprave in snemanja, tudi na scenski in kostumski ravni. Sodeluje s programsko in snemalno ekipo televizije in z drugimi sodelavci, ki so ključni za uspešen televizijski program. Nadzira in vodi končno podobo oddaje.

Televizijski režiser in delovni pripomočki:

Televizijsko oddajo režira na podlagi scenarija. Snemalni postopek dokumentira v snemalni knjigi. Režiser nadzoruje celoten snemalni proces, zato mora znati uporabljati tudi snemalne in druge tehnične naprave.

Kakšni so izdelki in storitve?

Končni izdelek režiserjevega dela so televizijske oddaje, nanizanke, serije, filmi, nadaljevanke in druge vsebine, ki se predvajajo na televiziji.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic televizijskega režiserja?

Televizijski režiser mora biti ustvarjalen. Izkazati mora zanimanje za različne umetnosti. Znati mora delati v večji skupini ljudi. Biti mora dobro organiziran, prilagodljiv in na tekočem z novostmi iz televizijskega področja.

Poklic - televizijski režiser

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Opravljanje poklica ne predstavlja posebnih nevarnosti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic televizijskega režiserja?

Potrebno izobrazbo lahko posameznik pridobi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na smeri filmske in televizijske režije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje televizijski režiser za opravljanje svojega dela?

Potrebna znanja pridobi v procesu študija na Akademiji, kjer se nauči metod in tehnik režiranja, snemanja in montaže. Študenti osvajajo teoretično in praktično znanje, vsako leto pripravijo in izdajo več filmskih ter televizijskih izdelkov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Televizijski režiser mora imeti oblikovan čut za estetiko. Biti mora dober voditelj in sposoben skupinskega dela.

Kje se lahko zaposli televizijski režiser?

Zaposli se lahko na televizijskih hišah ali pa dela kot samozaposlen.

Kakšna so delovna področja televizijskega režiserja?

Njegove delovne naloge obsegajo različna področja, saj je zadolžen za celostno podobo televizijske oddaje. Izvede pripravo na snemanje, snemanje vodi in nadzira končno obliko izdelka. Režira oddaje in prireditve ter dogodke različnih vrst in formatov, ki so na televiziji predvajani v živo ali so vnaprej posneti.

Kakšne so razmere za delo?

Dela poteka v pisarni, ko pripravlja snemalni načrt in v studiu ter na terenu, ko snemanje poteka. Velikokrat je izpostavljen ekstremnim vremenskim situacijam. Delovnik je raznolik in časovno velikokrat neenakomerno razporejen.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Potrebno izobrazbo lahko posameznik pridobi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na smeri filmske in televizijske režije.