Tehnik živilske tehnologije - poklic

Tehnik živilske tehnologije

Tehnik živilske tehnologije deluje na področju priprave in predelave živil rastlinskega izvora, rastlinskih maščob, moke, zelenjave, sadja, alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter živil živalskega izvora (mleka, mesa).

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tehnik živilske tehnologije?

Naloga živilskega tehnika je analiziranje mikrobiološke, kemijske, enloške in senzorične kakovosti surovin in izdelkov. Delo je specializirano in obsega vodenje oddelkov za tehnološko predelavo živil, nadzor odpadnih živil in kontrolo kakovosti. Odgovoren je tudi za vodenje in nadzorovanje procesov izdelave živil ter za potek dela v skladu s predpisi. Prav tako pripravlja poročila o poteku proizvodnje, sodeluje pri načrtovanju proizvodnih procesih, uvajanju novih tehnologij in vodenju dokumentacije.

Tehnik živilske tehnologije in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki tehnika so laboratorijski pripomočki, s katerimi analizira kakovost živil in stroji za rezanje, mešanje, mletje, stabiliziranje, filtriranje, polnjenje, oblikovanje, embaliranje izdelkov ter naprave za termično predelavo, za sušenje, pasterizatorji, sterilizatorji in naprave za zamrzovanje živil.

Kakšni so izdelki in storitve?

Naloga živilskega tehnika je analiziranje mikrobiološke, kemijske, enloške in senzorične kakovosti surovin in izdelkov, vodenje procesov proizvodnje ter kontroliranje kakovosti izdelkov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tehnika živilske tehnologije?

Posameznik mora imeti občutek z delo z ljudmi, biti korekten in imeti željo za nenehno usposabljanje ter izobraževanje.

Poklic - tehnik živilske tehnologije

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Delo tehnika predstavlja nevarnosti zaradi dela v laboratoriju, kjer lahko pride do zastrupitve ali opeklin s kemikalijami in zaradi dela s stroji, kjer lahko pride do mehanskih poškodb. Pomembno je, da med delom nosi zaščitno obleko, očala in obutev in upošteva navodila za varstvo pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tehnika živilske tehnologije?

Za opravljanje poklica je potrebna izobrazba iz smeri za živilsko-prehranskega tehnika.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje tehnik živilske tehnologije za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje dela potrebuje znanja o predelavi mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, oljarstva, slaščičarstva in konditorstva, predelave zelenjave in sadja, moke in žit, vina, piva in žganih pijač. Poznati mora značilnosti posameznih živil, vlogo mikroorganizmov, hranilne potrebe človeka. Biti mora seznanjen z mikrobiološkimi, senzoričnimi in kemijskimi analizami živil ter z osnovami osebne in prehranske higiene.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Posameznik mora biti zaradi specifičnih delovnih razmer (vlaga, para, temperaturne razlike, slaba razsvetljava, mokrota, hrup, smrad, kemikalije) zdrav in sposoben za delo v neugodnih pogojih. Biti mora odgovoren, sposoben samostojnega odločanja in imeti dober vid in sluh.

Kakšna so delovna področja tehnika živilske tehnologije?

Delovna področja tehnika so vodenje oddelkov za tehnološko predelavo živil, nadzor odpadnih živil ali kontrolo kakovosti. Odgovoren je tudi za vodenje in nadzorovanje procesov izdelave živil ter za potek dela v skladu s predpisi.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo so neugodne, izpostavljen je različnim ekološkim obremenitvam, neustrezni mikroklimi in temperaturnim spremembam. Delo poteka v stoječem položaju, potiska in prenaša težja bremena.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?