Tehnik za zobno protetiko - poklic

Tehnik za zobno protetiko

Tehnik za zobno protetiko izdeluje in popravlja zobne dele in proteze, kot so umetni zobje, mostički, zobne krone in drugi zobni pripomočki.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tehnik za zobno protetiko?

Tehnik za zobno protetiko se ukvarja z izdelovanjem in popravljanjem fiksne in snemne zobne protetike. V polje fiksne protetike spada izdelovanje zobnih prevlek, delnih prevlek in mostičkov. Fiksna protetika se namesti na obstoječe zobe, da zapolni vrzeli ali popravi poškodbo zob. Sestavljajo jo kovinska ogrodja različnih oblik. Sestavni del prevlek in konstrukcij so tudi estetske fasete, ki so izdelane iz keramike ali kompozitnih mas. Te materiale je potrebno toplotno ali svetlobno obdelati. Snemna protetika pride na vrsto takrat, ko pacientu ne moremo namestiti fiksnega zobnega nadomestka, npr. ob izgubi večih ali vseh zob. Proteze morajo biti natančno izdelane in prilagojene posameznemu pacientu, pomemben je tako njihov videz kot tudi njihova funkcionalnost. Omogočati morajo normalno žvečenje hrane, lep izgled in ne smejo povzročati bolečin. Tehnik za zobno protetiko se lahko specializira za maksilofacialna dela in dela pod nadzorom zobnega kirurga. Izdeluje pripomočke za obnovo pacientovega obraza zaradi poškodb ali večjih operacij.

Tehnik za zobno protetiko in delovni pripomočki:

Tehnik za zobno protetiko pri svojem delu uporablja različna orodja za izdelavo zobnih protez in različne materiale, npr. zlato, plastika, porcelan idr. Pripomočki in materiali so odvisni od specializacije. Po opravljeni kvalifikacijski praksi se lahko specializira za različna področja, med katera spadata ortodontija ali keramična protetika.

Kakšni so izdelki in storitve?

Tehnik za zobno protetiko izdeluje mostičke, zobne prevleke, proteze, zobne aparate, odvzema zobne odtise pacientov, pripravlja odlitke zobnih odtisov in modele ter skupaj z zobozdravnikom načrtuje najboljšo možno rešitev za pacienta.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tehnika za zobno protetiko?

Tehnik za zobno protetiko mora biti odgovoren, natančen, ustvarjalen, imeti mora dobre ročne spretnosti, smisel za obliko, estetiko in barvo. Pomembno je, da je potrpežljiv, saj so postopki izdelovanja dolgi in zahtevajo izredno natančnost.

Poklic - tehnik za zobno protetiko

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Tehnik za zobno protetiko se lahko poškoduje s katerim izmed orodij, kar pa lahko prepreči s pazljivim ravnanjem in uporabo zaščitne opreme, rokavic in očal.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tehnika za zobno protetiko?

Tehnik za zobno protetiko se izobražuje na Srednji zdravstveni šoli, nato pa mora opraviti še šestmesečno pripravništvo za usposabljanje na delovnem mestu.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Tehnik za zobno protetiko potrebuje dobre ročne in tehnične spretnosti, ki jih nadgradi z občutkom za estetiko. Pomembno je, da pacientu nameni pozornost in se zna prilagoditi njegovim potrebam. Razlikovati mora barve in imeti smisel za oblikovanje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Tehnik za zobno protetiko mora razlikovati barve in imeti dobro razvito ročno motoriko. Pomembno je, da ima dober vid, da nima alergij na prah, ki nastaja pri brušenju in poliranju.

Kje se lahko zaposli tehnik za zobno protetiko?

Tehnik za zobno protetiko se lahko zaposli v zobotehničnem laboratoriju, ki je lahko del javnega zdravstvenega doma ali zasebne ambulante.

Kakšna so delovna področja?

Tehnik za zobno protetiko dela na področjih fiksne in mobilne protetike. Ukvarja se s sanacijo zobovja, nadomešča manjkajoče zobe in izboljšuje estetiko zob in njihovo funkcionalnost.

Kakšne so razmere za delo?

Tehnik za zobno protetiko svoje delo opravlja v zobozdravstvenem laboratoriju, kjer se nahajajo številni instrumenti, orodja in aparati. Prostori so ogrevani in dobro osvetljeni, občasno pa je lahko izpostavljen tudi hrupu, ki nastane ob uporabi aparatov in orodij.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici