Tehnik za sintezo in predelavo polimerov - poklic

Tehnik za sintezo in predelavo polimerov

Tehnik za sintezo in predelavo polimerov analizira kemijske, fizikalne in tehnološke lastnosti polimerov. Svoje ugotovitve vnaša v standardne obrazce in poročila.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tehnik za sintezo in predelavo polimerov?

Dela raznovrstna dela: sodeluje pri raziskovalnem delu, ki vključuje pomoč razvojnemu inžinirju, pripravlja podatke za analizo določenih nalog, opravlja naloge po naročilu, izdeluje diagrame in pregledne tabele, analizira lastnosti polimerov in pripravlja poročila. Odgovoren je za tehnološko pripravo proizvodnje in pregledno ter urejeno dokumentacijo.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih tehnik uporablja, so kontrolne, merilne in delovne naprave, ki vsebujejo kompleksne elektronske procesorje in elemente. Med pripomočke spadajo tudi raznovrstne surovine in kemikalije ter dokumentacija.

Kakšni so izdelki in storitve tehnika za sintezo in predelavo polimerov?

Izdelki tehnika so polizdelki in izdelki, ki so namenjeni končnemu uporabniku ali za nadaljnji proces. Tehnik analizira lastnosti polimerov in pripravlja poročila ter dokumentacijo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tehnika za sintezo in predelavo polimerov?

Posameznik mora biti komunikativen in sposoben za delo s sodelavci. Imeti mora željo za razvijanje novih produktov in interes za učinkovito delo.

Poklic - tehnik za sintezo in predelavo polimerov

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu tehnika za sintezo in predelavo polimerov?

Poklicne nevarnosti so skladne z nevarnostmi, ki so prisotne pri delu v proizvodnji.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tehnika za sintezo in predelavo polimerov?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica je srednja strokovna izobrazba za kemijskega tehnika.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje tehnik za sintezo in predelavo polimerov za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje dela mora poznati laboratorijske metode in merilne tehnike za opravljanje analiz, kemijske zakonitosti, vrste in lastnosti polimerov, surovin in kemikalij, razumeti mora postopke tehnološke sinteze polimernih materialov, zagotoviti mora ustrezno delovanje orodij in naprav in biti seznanjen z njihovo uporabo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti tehnika za sintezo in predelavo polimerov?

Posameznik mora biti spreten, sposoben natančnega opazovanja, imeti mora dobro razvit vid in vonj.

Kje se lahko zaposli tehnik za sintezo in predelavo polimerov?

Kakšna so delovna področja tehnika za sintezo in predelavo polimerov?

Delovna področja tehnika so: področje načrtovanja in razvoja tehnologije, tehnično-komercialno področje in področje skladiščenja surovin, polizdelkov, izdelkov in kemikalij.

Kakšne so razmere za delo tehnika za sintezo in predelavo polimerov?

Razmere za delo se razlikujejo glede na področje dela; operativno delo tehnik opravlja v proizvodnji, kjer so delovne razmere odvisne od vrste procesa, strokovno-analitično delo opravlja v pisarni, kjer so normalne razmere.

Kakšne so možnosti zaposlovanja tehnika za sintezo in predelavo polimerov?

Zaposlitev je možna na področju načrtovanja in razvoja tehnologije, tehnično-komercialnem področju in na področju skladiščenja surovin, polizdelkov, izdelkov in kemikalij.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?