Tehnik za konfekcijo - poklic

Tehnik za konfekcijo

Tehnik za konfekcijo dela v procesu proizvodnje različnih tekstilnih izdelkov. Nadzoruje tehnološko plat dela, skrbi za material in kvaliteto končnih izdelkov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tehnik za konfekcijo?

Tehnik za konfekcijo dela v proizvodnji različnih tekstilnih izdelkov kot tehnolog, kontrolor, vodja skupine ali vodja nabave ter prodaje. Načrtuje, kako bo potekal delovni proces, sodeluje pri razvijanju izdelkov in nadzoruje kakovost opravljenega dela.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja stroje in naprave, kot so šivalni, predilni, tkalni in vezilni stroji. Uporablja tudi krojilne stroje, naprave za likanje in stroje za šivanje gumbov ter robljenje izdelkov.

Kakšni so izdelki in storitve tehnika za konfekcijo?

Končni produkt so tekstilni izdelki in oblačila (plašči, pižame, spodnje perilo, puloverji, klobuki, tekstilije za dom in gospodinjstvo itd.), tehnične tekstilije (jermeni, vrvi, vreče, mreže itd.) in pozamenterija (elastike, vrvice, trakovi itd.).

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tehnika za konfekcijo?

Imeti mora ustrezno strokovno znanje, spremljati mora novosti na tehnološki ravni in razumeti spremembe znotraj sveta mode. Biti mora komunikativen, organiziran, urejen, prilagodljiv, natančen in odgovoren.

Poklic - tehnik za konfekcijo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu tehnika za konfekcijo?

Potencialnim nevarnostnim in poškodbam se lahko tehnik za konfekcijo izogne, če upošteva pravila za varnost pri delu in uporablja primerno zaščitno opremo. Pomembno je tudi ustrezno prezračevanje, ohranjanje higienskih standardov in pravilno rokovanje z napravami in stroji. Pri dolgotrajnem opravljanju poklica se lahko pojavijo različne alergije, slušne okvare in težave s križem.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tehnika za konfekcijo?

Poklic lahko opravlja posameznik s končano srednješolsko strokovno izobrazbo s področja konfekcijske tehnike.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Zahteva se osnovno znanje fizike, kemije, matematike in jezikov. Poznati mora tekstilne surovine, kemikalije, materiale, tehnološke postopke in naprave. Znati mora uporabljati različne metode in tehnike ter postopke, kot so pletenje, tkanje, predenje, barvanje, tiskanje itd. Pri delu rokuje z različnimi stroji, računalniki in napravami, ki jih mora znati uporabljati in vzdrževati. Poznati mora tudi ustrezno strokovno terminologijo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti tehnika za konfekcijo?

Tehnik za konfekcijo mora imeti razvit smisel za estetiko, za razlikovanje barv in vzorcev. Znati mora hitro odreagirati in logično sklepati. Biti mora v dobri fizični kondiciji, saj je delo telesno naporno. Poklic težje opravljajo osebe, ki ne zaznavajo barv in ki imajo različne alergije.

Kje se lahko zaposli?

Zaposli se lahko v tekstilnih proizvodnih obratih na različnih področjih in oddelkih, kot so predilnice, tkalnice, barvni laboratoriji, oplemenitilnice itd.

Kakšna so delovna področja tehnika za konfekcijo?

Dela na področju tehnološke priprave proizvodnega obrata. Tehnik za konfekcijo je zadolžen za organiziranje, pripravo in kontrolo surovin ter materialov, potrebnih za izdelavo konfekcijskih izdelkov. Preverja tudi kvaliteto in količino končnih izdelkov.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtih klimatiziranih ali ogrevanih prostorih z umetno svetlobo. Način dela in razmere se prilagajajo tehnološkemu procesu in vrsti tekstilnih surovin, s katerimi dela. Delo poteka sede ali stoje v delavnicah, pisarnah, laboratorijih ali proizvodnih obratih. Okoliščine dela so odvisne od procesa proizvodnje, od prostora, v katerem posameznik dela ter od materialov, ki jih pri delu uporablja. Če delovni prostori niso prezračeni in opremljeni s sodobnimi stroji, je lahko prisoten prah, umazanija, močne vonjave in hrup.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?