Strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi - poklic

Strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi

Strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi s pripravo, koordiniranjem in načrtovanjem realizira projekte, s katerimi zagotovi uspešen servis javne uprave.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Naloga strokovnjaka je, da poda idejo za projekt, predloži vso potrebno dokumentacijo, ki je skladna z veljavnimi zakoni in predpisi, v kateri so določeni časovni potek, namen in cilj projekta. Najti mora tudi finančne vire in preučiti možnosti financiranja iz evropskih skladov, ki bi lahko omogočili realizacijo projekta.

Delovni pripomočki:

Za opravljanje dela uporablja računalnik, s pomočjo katerega pripravlja vsebinsko dokumentacijo projekta, spremlja razpise in predpise. 

Kakšni so izdelki in storitve strokovnjaka za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Storitve, ki jih strokovnjak nudi, so finančne, programske in vsebinske dokumentacije za sistemske rešitve v javni upravi.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic strokovnjaka za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Pomembno je, da je posameznik iznajdljiv, prilagodljiv in inovativen, poznati mora e-upravo in imeti željo za iskanje sistemskih rešitev in posodobitev procesov javne uprave. Imeti mora dobre pisne, retorične in koordinacijske sposobnosti.

Poklic - strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu strokovnjaka za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Delo ne predstavlja večjih nevarnosti. Posameznik je lahko izpostavljen stresnim situacijam, če z drugimi udeleženci ne uspe najti skupne rešitve.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic strokovnjaka za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Za opravljanje poklica je potrebna univerzitetna stopnja izobrazbe, poznavanje delovanja evropskih ustanov in izkušnje na področju javne uprave v Sloveniji.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi za opravljanje svojega dela?

Poleg zahtevane formalne izobrazbe je pomembno tudi poznavanje delovanja javne uprave, pridobljene izkušnje, sposobnost koordinacije, razumevanje razpisov in sistematičnost.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti strokovnjaka za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Delo poteka v sedečem položaju za računalnikom, kar lahko povzroči težave s hrbtenico, očmi in zapestji.

Kje se lahko zaposli strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Kakšna so delovna področja strokovnjaka za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Delo poteka na različnih področjih, kot so ekonomija, podjetništvo, informatizacija,  promet, turizem ali upravljanje kadrovskih virov.

Kakšne so razmere za delo strokovnjaka za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Delo opravlja v pisarni na Ministrstvu za javno upravo, kjer poteka načrtovanje sistemskih rešitev.

Kakšne so možnosti zaposlovanja strokovnjaka za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi?

Prednost za delovno mesto ima posameznik, ki se je izkazal s pripravo sistemskih rešitev v javni upravi, je zmožen skupinskega dela, prilagajanja in sprejemanja kompromisov.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za javno upravo

Smeri

Sorodni poklici