Strojevodja - poklic

Strojevodja

Strojevodja je odgovoren za pravočasno in varno vožnjo vlaka.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja strojevodja?

Običajna opravila strojevodje so: upravljanje parne, električne ali dizelske lokomotive, preizkušanje delovanja zavor, priprava vlaka na vožnjo, upoštevanje signalnih oznak prometnega odpravnika, upoštevanje predpisane hitrosti, ukrepanje v primeru nevarnosti in ustavljanje vlaka na predpisanih mestih.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki strojevodje so: tablični računalnik, voznoredne knjižice, pravilniki in navodila ter signalna sredstva. Lokomotiva mora imeti predpisano opremo in naprave ter sredstva za gašenje požarov, ročne cokle in izolirne rokavice.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitve strojevodje so: zagotavljanje pravočasne in varne vožnje, preizkušanje delovanja zavor, priprava vlaka na vožnjo, ukrepanje v primeru nevarnosti in odprava napak.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic strojevodje?

Posameznik mora biti odgovoren, natančen, zbran in sposoben ukrepanja v primeru nevarnosti ter hitrega odločanja.

Poklic - strojevodja

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu strojevodje?

Opravljanje poklica strojevodje lahko predstavlja nevarnost zaradi bližine visoke napetosti na elektrificiranih progah, zato je pomembno, da strojevodja upošteva navodila za varno delo in uporablja zaščitna sredstva.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic strojevodje?

Posameznik mora biti strokovno usposobljen za delo strojevodje po 15. in 39. členu Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje strojevodja za opravljanje svojega dela?

Posameznik mora imeti predpisano izobrazbo za pristop k teoretičnemu usposabljanju za delovno mesto strojevodje, ki je prepisano v 7. členu Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcih.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti strojevodje?

Posameznik mora imeti dober sluh, vid, sposoben mora biti hitrega reagiranja in imeti dobre psihofizične sposobnosti, ki so skladne s Pravilnikom o posebnih zdravstvenih pogojih.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja strojevodje?

Delo strojevodje poteka na železniški postaji, v lokomotivi in na odprti progi.

Kakšne so razmere za delo?

Delo je hrupno in poteka v izmenah v zaprtem prostoru, v sedečem ali stoječem položaju, pogosto sodeluje z drugimi železniškimi delavci.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?