Steklopihalec - poklic

Steklopihalec

Steklopihalec z izpihovanjem oblikuje steklene izdelke iz stekla, uporablja raznovrstna stekla; barvni in brezbarvni kristal ter stekla ali mešanico obeh.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja steklopihalec?

Običajno delo poteka v skupini, katero vodi mojster-steklopihalec in je odgovoren za kvalitetno opravljeno delo. Delo steklopihalca ponavadi zajema eno ali več faz dela; nabiranje steklovine, oblikovanje kroglic raznolikih velikosti, oblikovanje in izpihovanje steklenih izdelkov. Pred začetkom dela si pripravi potrebne pripomočke, orodja in kalupe. Izdelke lahko oblikuje na stiskalnicah, na polavtomatskih napravah ali KIK-strojih.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih uporablja, so različni kalupi (leseni, kovinski) in steklarska pipa. Med delom lahko uporablja več pripomočkov kontrolnega in tehnološkega značaja, odvisno od tega, katero tehniko izdelovanja uporablja. Debelino, obliko in pravilno razporeditev steklene mase izdelka določi glede na tehnološko skico.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelki steklopihalca so ročno oblikovani izdelki iz raznolikega stekla, ki imajo funkcionalen in/ali dekorativen namen.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic steklopihalca?

Posameznik mora imeti občutek za oblikovanje in ročna dela ter zanimanje za osvajanje novih tehnik izdelovanja izdelkov.

Poklic - steklopihalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu steklopihalca?

Poklic ne predstavlja večjih nevarnosti. Lahko pride do lažjih poškodb, kot so ureznine in opekline, vendar se jim lahko izogne z upoštevanjem navodil za varno delo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic steklopihalca?

Posameznik lahko pridobi izobrazbo s štiriletnim strokovnim izobraževalnim programom za tehnika steklarstva, kjer se usposobi za izdelavo unikatnih steklenih izdelkov.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje steklopihalec za opravljanje svojega dela?

Potrebna znanja in spretnosti posameznik pridobi s strokovnim izobraževalnim programom za tehnika steklarstva.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti steklopihalca?

Posameznik mora biti zdrav, imeti mora spretne roke, zdrava pljuča in zobovje, ne sme imeti težav s hrbtenico in nogami. Delo opravlja v stoječem položaju.

Kje se lahko zaposli steklopihalec?

Steklopihalec se lahko zaposli v delavnicah, ki so prirejene za ročno in polavtomatsko oblikovanje steklenih izdelkov.

Kakšna so delovna področja steklopihalca?

Kakšne so razmere za delo?

Delo se opravlja v zaprtem prostoru ob steklarski peči in visokih temperaturah.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici