Stavbni steklar - poklic

Stavbni steklar

Stavbni steklar zastekljuje in vgrajuje okna v hiše, poslovne prostore in stavbe. Izdeluje tudi steklene fasade in predelne stene. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja stavbni steklar?

Stavbni steklar vgrajuje in izdeluje stekla na različnih gradbenih objektih. Okna vgrajuje pri novogradnjah ali se ukvarja z obnovo starih steklenih fasad. Na začetku se s stranko pogovori o namembnosti stavbe in pridobi natančne dimenzije stekla. Poznati mora količino hrupa, vrsto toplotne izolacije in moč svetlobe. Poznati mora tudi protipožarno zmogljivost in neprebojnost stekel. Stekla se razlikujejo tudi glede na videz, lahko so sijoča ali mat, odporna na madeže, impregnirana z nanomateriali ali neprebojna. 

Pred vgradnjo stekel mora pripraviti zidarske odre ter delovno orodje. Poskrbi tudi za varno nakladanje in razkladanje stekel. Nato začne z vgradnjo oken, montiranjem in izdelavo izolacijskega stekla, postavljanjem steklenih fasad, steklenih streh, nadstreškov, svetlobnih jaškov ali predelnih steklenih sten. Pregledati mora tehnične načrte, pripraviti stroje in orodja, nastaviti stroje za rezanje stekel ali njihovo obdelavo. Dela tudi s stroji za žaganje stekla, nato pa steklo brusi, polira, oblikuje, peska, vrta, gravira, upogiba, dela sitotisk na steklo, ga dekorira, lepi in pripravlja za kaljenje. Izdeluje in vgrajuje tudi umetniško izdelana stekla in ogledala. Med njegove delovne naloge spada tudi svetovanje strankam in sprejemanje naročil. 

Delovni pripomočki:

Stavbni steklar pri svojem delu uporablja različne materiale, npr. steklo, les, kovino in umetne mase. Prav tako uporablja različna orodja in stroje za obdelavo stekla, rezanje stekla in oblikovanje stekla. Uporablja različne žage, orodja za obdelavo lesa, kovin ali stekla, stroje za brušenje in graviranje. Uporablja tudi različne merilne naprave, npr. naprave za merjenje hrupa, svetlobe, vlage idr. Srečuje se tudi z različnimi dokumenti, računi, dobavnicami, načrti, gradbeno dokumentacijo in tabelami. Ključnega pomena pri njegovem delu pa je tudi zaščitna oprema in delovna obleka.

Kakšni so izdelki in storitve?

Stavbni steklar izdeluje različne oblike in vrste stekel, steklenih fasad, oken, strešnih oken, nadstreškov, steklenih streh in toplotno, požarno, zvočno in hidroizolacijo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic stavbnega steklarja?

Stavbni steklar mora biti natančen, zanesljiv, odgovoren, imeti veselje do dela s steklom, zanimati ga morajo fizika, termodinamika in mehanika. Dobro mora delovati v skupini in upoštevati navodila za varnost pri delu.

Poklic - stavbni steklar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu stavbnega steklarja?

Stavbni steklar svoje delo opravlja na višini, zato mora uporabljati varnostne pasove, zidarske odre in plezalno opremo. Izpostavljen je različnim vremenskim pogojem, zato mora nositi zaščito proti vetru, dežju, mrazu in raznim drobcem. Pri delu mora upoštevati predpise varnosti pri delu in uporabljati varnostno opremo ter delovno obleko, zaščitna očala, rokavice in delovne čevlje. Obstaja nevarnost padcev in poškodb z orodij. Lahko pride tudi do ureznin z razbitim steklom. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic stavbnega steklarja?

Stavbni steklar se izobražuje na triletni poklicni steklarski šoli.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje stavbni steklar za opravljanje svojega dela?

Stavbni steklar mora poznati različne vrste stekel, kemijsko in fizikalno sestavo stekla ter uporabo stekla. Seznanjen mora biti tudi z uporabo in sestavo drugih materialov. Poznati mora postopke rezanja stekla, brušenja, poliranja, oblikovanja, vgradnje oken, zastekljevanja, okvirjanja oken, kaljenje stekla, poznati mora izolacijske materiale, tesnila, znati mora brati tehnične načrte, poznati delovanje gradbišča in poznati predpise za varnost pri delu. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti stavbnega steklarja?

Stavbni steklar ne sme imeti strahu pred višino ali zaprtimi prostori. Biti mora v dobri fizični kondiciji, saj delo večinoma poteka stoje in je fizično srednje zahtevno. Pomembno je tudi, da nima alergij na prah, topila in lepila. 

Kje se lahko zaposli stavbni steklar?

Stavbni steklar je lahko zaposlen v podjetju, ki se ukvarja z gradbenimi deli in steklarstvom. Lahko je tudi samozaposlen ali odpre svoje podjetje. Opravlja lahko tudi sezonska dela v tujini. 

Kakšna so delovna področja stavbnega steklarja?

Stavbni steklar je zaposlen v steklarski industriji pri izdelovanju stekel. Njegovo delo poteka v steklarski delavnici ali na gradbiščih. Delovno področje je vgradnja, izdelava stekel in zastekljevanje stavb, hiš ali drugih objektov.

Kakšne so razmere za delo?

Stavbni steklar svoje delo opravlja na višini, na prostem ali v delavnici. Delo je srednje fizično zahtevno. Urnik dela je odvisen od podjetja in se lahko spreminja. Delo lahko poteka tudi ob vikendih in praznikih. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?