Sprevodnik na vlaku - poklic

Sprevodnik na vlaku

Sprevodnik na vlaku je odgovoren za brezskrben vstop in izstop potnikov, informira in usmerja potnike ter se dogovarja z vlakovnim odpravnikom in s strojevodjo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja sprevodnik na vlaku?

Sprevodnik skrbi za varen vstop in izstop ter usmerjanje potnikov v primeru prestopanja in zamud vlakov. Odgovoren je tudi za zavarovanje vlaka pred premaknitvijo, odpravljanje posledic aktiviranja zasilne zavore, izvajanje skrajšanja zavornih preskusov, sodelovanje pri premiku in pri umiku vlaka z odprtih prog. Odgovoren je tudi za red na vlaku in za preverjanje vozovnic potnikov ter zaračunavanje storitve tistim, ki vozovnice nimajo.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki sprevodnika so: službena torbica, klešče za potrjevanje vozovnic, mobilni terminal, vozovnice, signalna sredstva in prodajni obrazci.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitve sprevodnika so skrb za red na vlaku, preverjanje vozovnic, pomoč in usmerjanje potnikov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic sprevodnika na vlaku?

Posameznik mora imeti občutek za delo z ljudmi, mora biti odgovoren in urejen.

Poklic - sprevodnik na vlaku

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu sprevodnika na vlaku?

Med delom je izpostavljen nevarnostim visoke napetosti na elektrificiranih progah, zato mora uporabljati zaščitna sredstva in upoštevati navodila za varnost pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic sprevodnika na vlaku?

Posameznik mora imeti končano najmanj srednjo poklicno šolo, lahko se vključi tudi v program strokovnega usposabljanja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Poleg zahtevane izobrazbe in vključitve v program mora imeti posameznik znanje slovenskega jezika in znanje enega tujega jezika ter občutek za delo z ljudmi.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti sprevodnika na vlaku?

Posameznik mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, skladne s Pravilnikom o posebnih zdravstvenih pogojih ter posebne zdravstvene in druge pogoje, ki so določeni z Zakonom o varstvu v železniškem prometu.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja sprevodnika na vlaku?

Sprevodnik delo opravlja na vlaku.

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja v stoječem položaju med gibanjem vlaka, dela v izmenah.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici