Spremljevalec gibalno oviranih oseb - poklic

Spremljevalec gibalno oviranih oseb

Spremljevalec gibalno oviranih oseb nudi pomoč gibalno oviranim osebam pri vsakodnevnih opravilih, kot so odhod v šolo in prihod domov, sodelovanje pri obšolskih dejavnostih, kulturnih in športnih dogodkih.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja spremljevalec gibalno oviranih oseb?

Običajno spremlja gibalno ovirane otrok in mladostnike, pomaga jim pri namestitvi vozička, pri odhodu v šolo in prihodu domov, pri sodelovanju v obšolskih dejavnostih in na šolskih ekskurzijah. Pri tem sodeluje s starši, šolskimi svetovalci in učitelji.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki spremljevalca so medicinski pripomočki in naprave, s katerimi varovancu zagotavlja sodelovanje v vsakodnevnih opravilih.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev spremljevalca je pomoč varovancem pri vsakodnevnih opravilih doma in v šoli. Spremljevalec poskuša varovancu zagotoviti čim bolj neodvisno življenje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic spremljevalca gibalno oviranih oseb?

Posameznik mora znati prisluhniti, biti empatičen, imeti mora zanimanje za sodobne postopke nege in za usposabljanje za delo.

Poklic - spremljevalec gibalno oviranih oseb

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu spremljevalca gibalno oviranih oseb?

Delo spremljevalca ne predstavlja večjih nevarnosti. Pomembno je, da je spremljevalec pozoren na okolico, da zagotovi varnost varovanca.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic spremljevalca gibalno oviranih oseb?

Posameznik mora imeti srednješolsko izobrazbo družboslovne, pedagoške ali zdravstvene smeri. Izkušnje in usposobljenost za delo z osebami s posebnimi potrebami ter dodatna znanja predstavljajo prednost pri izbiri kandidata.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje spremljevalec gibalno oviranih oseb za opravljanje svojega dela?

Posameznik mora imeti srednješolsko splošno ali strokovno izobrazbo in izkušnje pri delu z gibalno oviranimi osebami.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti spremljevalca gibalno oviranih oseb?

Posameznik mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, biti mora v dobri fizični kondiciji, saj ponavadi pomaga varovancem pri namestitvi v ustrezen položaj. Varovanca mora znati motivirati, kadar ima slabe dneve.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja spremljevalca gibalno oviranih oseb?

Delovna področja svetovalca so osnovna in srednja šola ter vzgojno-izobraževalni zavodi.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo so dobre. Je pa opravljanje poklica povezano z veliko stopnjo odgovornosti.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.