Športni trener - poklic

Športni trener

Športni trener trenira posameznike ali skupine različnih starostnih skupin – od vrtca do športne vadbe starejših. Profesionalne športnike lahko pripravlja na športna tekmovanja v različnih disciplinah.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja športni trener?

Njegovo delo vključuje vzgojo, učenje in pripravo oziroma treniranje različnih športnikov. Njegov poklic ima velik vpliv na širjenje športnega duha in športne kulture. Delo vključuje učne, vzgojne in administrativne naloge. Naloge se med seboj razlikujejo glede na starost, značilnosti okolja in znanja ekipe/skupine, ki jo poučuje.

Delovni pripomočki:

Za opravljanje svojega dela potrebuje športne objekte s potrebno športno infrastrukturo in športno opremo. Občasno uporablja tudi opremo za prvo pomoč in računalnik.

Kakšni so izdelki in storitve športnega trenerja?

Njegova storitev je poučevanje različnih zvrsti športa in priprava športnikov na športna tekmovanja.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic športnega trenerja?

Vsak, ki ima široko teoretično in praktično znanje o športu. Pri opravljanju dela mora imeti močno motivacijo, dobro razvite komunikacijske spretnosti in imeti visoko raven samoiniciativnosti.

Poklic - športni trener

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu športnega trenerja?

Zaradi dinamičnega gibanja in nevsakdanje drže telesa lahko z leti pride do težav s hrbtenico ali sklepi. Prav tako lahko zaradi zdrsa ali padca pride do različnih poškodb med treningom ali vadbo; med njimi so najpogostejši zvini.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic športnega trenerja?

Potrebna je univerzitetna izobrazba na fakulteti, ki izvaja univerzitetne programe na področju športa in treniranja – Fakulteta za šport v Ljubljani.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebno je teoretično in praktično znanje s področja športa – znanje, ki ga pridobiš na Fakulteti za šport. Za uspešno izvajanje poklica so potrebne tudi tekmovalne izkušnje na izbranem področju.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti športnega trenerja?

Njegovo delo vključuje veliko psihičnih in fizičnih obremenitev, zato mora biti na svoje delo dobro pripravljen. Prav tako more zaradi nenehnih psihofizičnih naporov biti zelo vzdržljiv in vztrajen.

Kje se lahko zaposli športni trener?

Možna je zaposlitev v različnih športnih ustanovah, kot so klubi, društva, športne zveze na občinski ali državni ravni. Lahko dela tudi v vrtcih ali šolah.

Kakšna so delovna področja športnega trenerja?

Različna področja športa in trenerstva.

Kakšne so razmere za delo?

Svoje delo opravlja v zaprtih in za šport urejenih prostorih oziroma dvoranah. Pri delu je izpostavljen hrupu, delo pa najpogosteje opravlja stoje oziroma v gibanju.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Potrebna je univerzitetna izobrazba na fakulteti, ki izvaja univerzitetne programe na področju športa in treniranja – Fakulteta za šport v Ljubljani.