Sortirec perila - poklic

Sortirec perila za čiščenje in pranje

Sortirec perila za čiščenje in pranje prezame perilo, ga ustrezno pripravi, ga sortira in pripravi na obdelavo ter ga nazadnje še zlika, zloži in poravna ter ustrezno preda naprej.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja sortirec perila za čiščenje in pranje?

Delovne zadolžitve sortirca perila za čiščenje in pranje so: prevzem oblačil, pregled oblačil in zaznavanje morebitnih poškodb na oblačilih, razvrščanje perila, priprava perila na nadaljnje postopke, sortiranje perila glede na vrsto, glede na dovoljeno pralno ali sušilno temperaturo, glede na barvo ipd., likanje in zlaganje perila po pranju in/ali sušenju ter predaja perila po opravljenem delu. Sortirec perila za čiščenje in pranje prav tako po potrebi očisti in vzdržuje stroje ter naprave, ki jih uporablja.

Delovni pripomočki:

Sortirec perila za čiščenje in pranje uporablja različne čistilne, pralne in sušilne pripomočke ter naprave. Pri delu uporablja pralni in sušilni stroj ter likalnik, koše in vreče za perilo, voziček za transport perila, detergente, pralne praške, mehčalce ter druga pralna in čistilna sredstva. Pri prevzemu in oddaji uporablja tudi nekatere obrazce in dokumente ter naročilnice. Ker velikokrat rokuje s sredstvi, ki so lahko invazivna za telo, uporablja tudi nekatera zaščitna sredstva, kot so halja, predpasnik, rokavice, zaščitna očala, kirurška maska, ustrezna obutev itd.

Kakšni so izdelki in storitve?

Sortirec perila za čiščenje in pranje prevzame, sortira, očisti, posuši, zloži in nazadnje še preda primerno očiščeno in posušeno perilo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic sortirca perila za čiščenje in pranje?

Posameznik, ki opravlja poklic sortirca perila za čiščenje in pranje, mora biti natančen, odgovoren, skrben ter prilagodljiv. Biti mora sposoben zaznati manjše podrobnosti in dobro opazovati. Pri delu s strankami mora izkazati dobre komunikacijske spretnosti.

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Ker pri delu uporablja čistilna in pralna sredstva, je sortirec perila za čiščenje in pranje izpostavljen različnim potencialno nevarnim kemikalijam in hlapom. Med delom večinoma stoji in dviguje težja bremena, zato se lahko pojavijo težave s hrbtenico. Obstaja tudi nevarnost opeklin, ki lahko nastanejo pri delu z likalnikom ali s kemikalijami. Pri delu se lahko zaščiti z zaščitnimi sredstvi in zaščitnimi oblačili.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic sortirca perila za čiščenje in pranje?

Za opravljanje dela se ne zahteva nobena specifična izobrazba.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje sortirec perila za čiščenje in pranje za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje poklica mora imeti osnovno znanje o sestavi in obdelavi različnih vrst tekstila. Vedeti mora tudi, kako delujejo stroji, s katerimi rokuje. Poznati pa mora tudi osnove kemije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Zahteva se predvsem dobra fizična kondicija.

Kje se lahko zaposli sortirec perila za čiščenje in pranje?

Zaposli se lahko v vseh podjetjih ali ustanovah, ki nudijo pralno-čistilne storitve.

Kakšna so delovna področja?

Sortirec perila za čiščenje in pranje dela na področju tekstila in čiščenja.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtih prostorih, kjer je pogosto visoka koncentracija različnih hlapov in kemikalij. Izpostavljen je tudi visokim temperaturam in potencialnim poškodbam ter opeklinam, ki lahko nastanejo pri rokovanju s pralno-čistilnimi sredstvi. Delovno okolje je velikokrat tudi hrupno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici