Solopevec - poklic

Solopevec

Solopevec je oseba, ki se ukvarja s zabavno ali klasično glasbo. Pri svojem delu poje sam ali pa v manjših zasedbah. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja solopevec?

Solopevec dela v operi, v zboru ali pa poje druge zvrsti glasbe. Za uspešno izveden nastop veliko vadi. Solopevec lahko nastopa v različnih kulturnih ustanovah, v Filharmoniji, operi, Cankarjevemu domu in drugod. 

Delovni pripomočki:

Osnovni pripomoček solopevca je kar njegov glas. Uporablja tudi različne notne zapise, mikrofon in inštrumente.

Kakšni so izdelki in storitve?

Njegov izdelek je čutno zapeta pesem, ki pozitivno vpliva na razpoloženje občinstva.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic solopevca?

Solopevec mora imeti posluh, občutek za glasbo, zanimati ga morajo glasbeni izvajalci in spremljanje novosti na glasbenem področju. 

Poklic - solopevec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu solopevca?

Pri poklicu lahko pride do poškodbe glasilk zaradi dolgotrajnega petja. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic solopevca?

Za poklic solopevca klasične glasbe je potreben opravljen študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Za popularne zvrsti glasbe posebna izobrazba ni potrebna. 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje solopevec za opravljanje svojega dela?

Za uspeh potrebuje veliko nadarjenosti, samodiscipline in sposobnosti večurnega petja. Pri delu se mora znati soočiti s kritiko. Zmožen je nastopanja pred večjim občinstvom.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Solopevec mora imeti dobre psihofizične zmogljivosti.

Kje se lahko zaposli solopevec?

Solopevec se lahko zaposli v različnih kulturnih ustanovah ali pa nastopa privatno v različnih lokalih ali nočnih barih.

Kakšna so delovna področja solopevca?

Solopevec nastopa na odru. Glasbo pogosto snema v studiih in nastopa na različnih prizoriščih, v reklamah in na dobrodelnih dogodkih. 

Kakšne so razmere za delo?

Delo ponavadi poteka v zaprtih prostorih. Sorazmerno z uspešnostjo rastejo tudi stroški, saj dober glasbenik potrebuje menedžerja. Delo je lahko zelo naporno, saj traja več ur na dan. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Izobrazbo lahko pridobiš s končanim študijem na Akademiji za glasbo. 

Smeri

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.