Slikopleskar - deficitarni poklic

Slikopleskar

Slikopleskar opravlja dela, kot so pleskanje stropov, zidov, kovinskih in mizarskih izdelkov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja slikopleskar?

Običajno opravlja dela, kot so pleskanje zidov, stropov, mizarskih in kovinskih izdelkov. Kovinske predmete zaščiti pred rjavenjem in les pred vlago in trohnenjem. Slikopleskar lahko tudi obnavlja kulturne in arhitekturne spomenike, izdeluje reklamne panoje, opremlja razstavne prostore, oskrbuje spomenike in razne napise.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki slikopleskarja so različna orodja, s katerimi nanaša tapete in barve, ki se razlikujejo glede na vrsto podlage in velikosti ploskve. Pripomočki, ki jih uporablja, so čopiči, brizgalna pištola, rezalna orodja, valjčki, blazinica in barvni vzorci.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev slikopleskarja je izboljšanje vzdušja in estetskega videza različnih prostorov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic slikopleskarja?

Posameznik mora biti samoiniciativen, imeti mora smisel za estetiko, biti mora odprt za pogovor in imeti interes za kakovostno opravljeno delo.

Poklic - slikopleskar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu slikopleskarja?

Z upoštevanjem navodil za varstvo pri delu in ustrezni uporabi zaščitnih sredstev se posameznik lahko izogne nevarnostim pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic slikopleskarja?

Posameznik se mora za opravljanje poklica izobraževati na srednji poklicni šoli.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje slikopleskar za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje dela mora poznati načrte, materiale, imeti mora občutek za natančno delo in dobro razvite ročne spretnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Delo slikopleskarja lahko poteka na višini, zato je pomembno, da nima vrtoglavice ali strahu pred višino.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja slikopleskarja?

Svoje delo opravlja v zaprtih prostorih, v delavnici in na prostem. Restavratorska in druga obnovitvena dela pa spadajo v posebno področje.

Kakšne so razmere za delo?

Delo opravlja stoje, samostojno ali v skupini. Delo poteka v zaprtem prostoru, kjer so pogosto prisotni hlapi premazov in barv, zato je pomembno, da se prostor pogosto zrači.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?