Sladoledar - poklic

Sladoledar

Sladoledar izdeluje sladoled. Dela lahko v slaščičarni, prodajalni sladoleda, gostinstvu ali pa je zaposlen v večjih industrijskih obratih.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja sladoledar?

Sladoledar mora pri izdelovanju sladoleda skrbeti za visoke higienske in sanitarne standarde. Skrbi za čistočo delovnih površin, naprav, s katerimi sladoled izdeluje, hkrati pa je pazljiv na neoporečnost živil, ki jih uporablja.

Svoj poklic lahko opravlja v večjih industrijskih ali v manjših obratih. Narava dela je odvisna od velikosti podjetja in količine sladoleda, ki ga izdela. Sam proces izdelave sladoleda pa se bistveno ne razlikuje. Če dela v industriji, dela v večji skupini, njegove zadolžitve pa so običajno usmerjene v določeno področje. Pri pripravi sladoleda je pozoren na recept.

V prvi fazi sladoledar izbere in pripravi živila ter druge surovine. To so: mleko, maslo, smetana, stabilizatorji in drugi barvni ter aromatični dodatki. Izbira zgolj surovine visoke kvalitete, ki so ustrezno skladiščene. Surovine stehta na delovnem področju, jih zmeša in pripravi sladoledno maso, ki jo pripravi za homogeniziranje in pasteriziranje. Maso prelije v ustrezne stabilizatorske naprave, ki so namenjene zorenju. Ko se proces zorenja zaključi, sladoledar maso prestavi v hladilne naprave. Ko masa postane čvrsta in primerne temperature, jo s pomočjo strojev ali ročno prestavi v ustrezno embalažo. V zamrzovalnem tunelu sladoled globoko zamrzne in ga pripravi na transport.

Sladoledar, ki deluje v manjših obratih, celoten postopek izdelave izvede sam. Zadolžen ja tudi za postrežbo sladoleda. Dela v stiku s končnimi kupci in poleg procesa izdelave vodi tudi prodajo.

Delovni pripomočki:

Pri izdelavi sladoleda uporablja pripomočke, ki so povezani z ohranjanjem higienskih in sanitarnih standardov. Pomembne so surovine in živila, iz katerih pripravi sladoledno maso (mleko, maslo, stabilizatorji, aromatični dodatki, barvila, sladila, emulgatorji). Pri samemu procesu izdelave se zanaša na stroje, naprave in kuhinjske pripomočke, ki jih mora ustrezno vzdrževati (mešalnik, homogenizator, pasterizator, zorilnik, hladilne naprave, zamrzovalni tunel, naprave za polnjenje sladoleda, lopatice, kuhinjska posoda, pribor, tehtnica, naprave za merjenje temperature itd.). Sladoled pakira v embalažo ali v banjice. Sladoledarji, ki sladoled prodajajo v manjših obratih, ga strežejo v plastičnih ali papirnatih posodicah ali v vafljih različnih oblik. Pri izdelavi vodi ustrezno dokumentacijo. Če dela kot samostojni obrtnik, vodi še finančne evidence in dela obračune.

Kakšni so izdelki in storitve?

Sladoledar izdeluje sladoled, ki je neoporečen, pravilno pripravljen, ustrezno pakiran in primerno skladiščen.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic sladoledarja?

Posameznik, ki opravlja poklic sladoledarja, je natančen, dobro organiziran, urejen in je sposoben delati v strogih higienskih pogojih. Zaželena je ustvarjalnost in izostren okus, ki mu pomagajo pri kreiranju receptov. Pri delu mora izkazati smisel za estetiko. Če ima direkten stik s strankami, so zaželene dobre komunikacijske spretnosti.

Poklic - sladoledar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu sladoledarja?

Podvržen je prehladom, saj dela v okolju s spremenljivimi temperaturnimi razmerami. Večinoma dela stoje, zato so možne težave s hrbtenico in križem. Možne so tudi poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe naprav. Pri delu mora nositi zaščitno opremo in primerno obutev. Dela v skladu s priporočili za varnost pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic sladoledarja?

Sladoledar ima zaključeno srednješolsko izobrazbo na živilskem področju. Zaželeno je opravljeno šolanje za mlekarja ali slaščičarja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje sladoledar za opravljanje svojega dela?

Potrebna znanja pridobi v sklopu srednješolskega izobraževanja. Izobraževalni program, namenjen mlekarju ali slaščičarju, vsebuje modul, posvečen opravljanju poklica sladoledarja. Na živilski poklicni šoli se seznani z delom z različnimi živili. Pri modulu, posvečenemu izdelavi sladoleda, spozna značilnosti ustreznih živil in surovin ter se nauči uporabe naprav, računalniških programov in osvoji celoten proces izdelave, hranjenja in serviranja sladoleda. Za delo potrebuje znanje o osnovah mikrobiologije, pozna zakonodajo o proizvodnji živil in higienske standarde. Delo mora opravljati v skladu s priporočili o varovanju okolja in ekonomične rabe energije. Pozna metode, s katerimi preverja kakovost surovin in izdelkov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti sladoledarja?

Zaželena je dobra fizična kondicija, saj dela večinoma stoje, velikokrat prenaša težka bremena in dela v okoljih s spremenljivi temperaturnimi razmerami. Priporočljiv je dobro razvit smisel za koordinacijo in delo z rokami. Imeti mora smisel za prepoznavanje okusov, zmožen je prepoznavati barve, teksture in izdelek pripraviti tako, da je vizualno privlačen.

Kje se lahko zaposli sladoledar?

Sladoledar se lahko zaposli v večjih ali manjših industrijskih obratih, posvečenih izdelavi sladoleda. Lahko deluje kot samostojni obrtnik in vodi lastno prodajalno sladoleda. Sladoledarji so zaposleni tudi v slaščičarnah in gostinskih obratih.

Kakšna so delovna področja sladoledarja?

Sladoledar je zadolžen za proces izdelave sladoleda. To vključuje izbiro in prevzem ustreznih surovin ter živil, rokovanje z napravami, stroji in pripomočki, ustrezno pakiranje in skladiščenje, ki vedno poteka v skladu z varstvom pri delu ter pri tem sledi higiensko-sanitarnim določilom. Če dela v lastni prodajalni sladoleda ali slaščičarni, je pogosto tudi prodajalec in vodja obrti.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtih prostorih, ki so močno klimatizirani. Delovni prostor je podvržen temperaturnim spremembam. Pri opravljanju dela se mora znati prilagajati in biti samostojen. Delo poteka v različnih izmenah.

Smeri

Sorodni poklici